Patvirtintas neformaliojo švietimo projektų laimėtojų sąrašas

Vadovaudamasis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos strateginio 2016–2018 metų veiklos plano, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 metų vasario 18 d. sprendimu Nr. V17-33 Švietimo programos 02.01.02.05. priemone „Švietimo įstaigų ilgalaikių ir trumpalaikių meninio, saviraiškos, kūno kultūros ir sporto, prevencinių projektų, programų, renginių, kuriuose dalyvauja savivaldybės ugdymo įstaigų vaikai, mokiniai ir jaunimas, dalinis finansavimas bei neformaliojo ugdymo projektų rėmimo konkurso organizavimas, siekiant, kad projektuose dalyvautų ne mažiau kaip 10 procentų vienos lyties atstovų“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera patvirtino Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo švietimo projektų rėmimo konkursą laimėjusių projektų vykdytojų ir jiems skiriamų lėšų sąrašą.

1700 eurų finansavimas skirtas penkioms projektus pateikusioms organizacijoms. Asociacijai Pravieniškių 2 bendruomenei ir jų projektui „Pažintinė vasara 2“ skirta 300 Eur. Asociacijos „Klasiokai“ projektui „Mažasis pilietis“ skirta 300 Eur. Asociacijos Maltos ordino pagalbos tarnyba projektui „Nutieskime tiltus“ skirta 500 Eur. Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos projektui „Istorija vakar ir šiandien“ skirta 400 Eur. Asociacijos „Žalieji velniai“ projektui „Vasara kitaip. Robotika, teatras, fizinis aktyvumas“ skirta 200 Eur.

Kaišiadorių raj. savivaldybės inf.