Permainos tarp Kaišiadorių rajono ugdymo įstaigų vadovų

Kaišiadorių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose permainų metas. Pasibaigus buvusių ugdymo įstaigų vadovų kadencijoms, prie Kaišiadorių Algirdo Brazausko ir Žiežmarių gimnazijos vairų nuo šių metų gruodžio 31 dienos stoja Jolita Morkūnaitė ir Eglė Raudeliūnienė. Pokyčiai palietė Kaišiadorių rajono savivaldybei pavaldžius Žiežmarių mokyklą-darželį „Vaikystės dvaras“ ir Rumšiškių lopšelį-darželį. Kviečiame susipažinti su naujaisiais ugdymo įstaigų vadovais.

„Nuoširdžiai dėkoju kadencijas baigiantiems Kaišiadorių rajono ugdymo įstaigų vadovams už atliktus darbus, pasiekimus ir atsidavimą savo profesijai. Tikiu, kad ši tarnystė, nors ir buvo nelengva, tačiau paliko gilų pėdsaką švietimo įstaigų ir rajono istorijoje, kartu suteikė daug laimės ir prasmės akimirkų, kurios liks su Jumis. Tuo tarpu naujiesiems vadovams linkiu aukštų moralinių standartų, profesionalumo, kūrybingumo bei sklandaus komandinio darbo“, – teigia Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Jolita Morkūnaitė vadovaus Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijai

Besibaigiant ilgamečio mokyklos direktoriaus Stanislavo Berniko antrajai kadencijai ir priėmus sprendimą naujai kadencijai nepretenduoti, buvo suorganizuotas konkursas mokyklos direktoriaus pareigoms užimti. Šį konkursą laimėjo dvejus metus direktoriaus pavaduotoja dirbusi Jolita Morkūnaitė. Stanislavo Berniko pastangomis mokykloje buvo sukurta unikali ugdymo sistema, keičiantis mokyklų tinklo kūrimo taisyklėms vidurinė mokykla sklandžiai virto išgryninta keturmete gimnazija, sėkmingai įgyvendintas pastato renovacijos projektas. Tikimasi, kad Jolita Morkūnaitė tęs buvusio vadovo darbus ir toliau dalyvaus „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje, kurios švietimo pažangos plano rengime didelį indėlį įdėjo Stanislavas Bernikas ir Ieva Mažulienė. Pavyzdžiui, dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje turėtų atsirasti STEAM centras, kuriame tinklaveikos principu bus ugdomi visų rajono mokyklų mokiniai. Primename, kad savivaldybės ir gimnazijos komandos pastangomis nuo šių metų rugsėjo 1 d. gimnazijoje startavo KTU universitetinė klasė. Šios klasės tikslas – gabiems moksleiviams suteikti tokias švietimo paslaugas, kurios savo kokybe prilygtų elitinėms šalies mokykloms.  Ypač aukšto lygio švietimo paslaugos yra Kaišiadorių rajono savivaldybės siekis ir strateginis tikslas, nes jos ne tik atvers daugiau galimybių mūsų krašto moksleiviams, bet ir garsins Kaišiadoris visoje Lietuvoje, didins krašto patrauklumą. Naujajai gimnazijos vadovei teks užduotis ir įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ projektą. Tai tik keli iš daugelio darbų, kuriuos nudirbo Stanislavas Bernikas, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijai vadovavęs net nuo 1996 m.

Eglė Raudeliūnienė stos prie Žiežmarių gimnazijos vairo

Kaišiadorių krašto gyventojams gerai žinoma Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ direktorė Eglė Raudeliūnienė keičia kadenciją baigiančią Žiežmarių gimnazijos direktorę Ievą Mažulienę. Vadovaujant Ievai Mažulienei, Žiežmarių vidurinė mokykla tapo Žiežmarių gimnazija, jos vadovavimo metu išspręsta socialinio – emocinio mikroklimato problema ugdymo įstaigoje. Jos pastangomis suburtas kolektyvas, išaugo tarpusavio supratimas. Kokybės krepšelio audito išvados aiškiai parodė gimnazijos plėtrą ir gražią perspektyvą. Dirbdama Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ vadove, Eglė Raudeliūnienė pagarsėjo kaip kompetentingas ir energingas žmogus. Verta paminėti, kad Eglė Raudeliūnienė pasižymi stipriais lyderystės bruožais, tą liudija faktas, kad jos vadovavimo dienomis sėkmingai plėtėsi mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“. Tikimasi, kad šios savybės naujajai Žiežmarių gimnazijos direktorei padės sėkmingai įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“, „Kokybės krepšelio“ ir kitus projektus.

Pokyčiai darželiuose

Eglei Raudeliūnienei tapus Žiežmarių gimnazijos vadove, Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ vadovės pareigas laikinai eis šio darželio Žiežmarių skyriaus „Varpelis“ vedėja Alfreda Mikalauskienė. Tuo tarpu nors ir pasibaigė Rumšiškių lopšelio-darželio ilgametės direktorės Liudmilos Radzevičienės kadencija, tačiau iki tol, kol bus surengtas naujas konkursas, ji laikinai eis šios įstaigos vadovo pareigas. Liudmila Radzevičienė pagarsėjo kaip taikiai konfliktus sprendžiantis žmogus.

Vadovams įteiktos padėkos

Garbingas Kaišiadorių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vadovų darbas neliko nepastebėtas. Gruodžio 29 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto  skyriaus ir jos vedėjos Rimutės Arlauskienės pastangomis suorganizuotas padėkos ir  atsisveikinimo renginys. Kadencijas baigiantiems vadovams padėkas įteikė ir už nuveiktus darbus dėkojo Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus, mero pavaduotojas Darius Vilimas, Savivaldybės administracijos direktorė Vaida Babeckienė. Savivaldybės vadovai taip pat pasveikino ir sėkmės palinkėjo naujiesiems ugdymo įstaigų vadovams.