Po svarstymo pritarta Lietuvos automobilių kelių direkcijos pertvarkai

Seimas po svarstymo pritarė Kelių įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pakeitimams, kuriais siekiama pertvarkyti Lietuvos automobilių kelių direkciją (LAKD) iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę.

Pasak pasiūlymo iniciatorių, teisinė akcinių bendrovių forma suteikia lankstesnes veiklos galimybes kartu išlaikant visus su nacionaliniu saugumu susijusius saugiklius.

„Kelių direkcijai tapus akcine bendrove išliks jai nustatyti specialieji įpareigojimai – valstybinės reikšmės kelių valdymas bei saugių eismo sąlygų užtikrinimo organizavimas ir koordinavimas įgyvendinant eismo saugumo priemones valstybinės reikšmės keliuose. Be viešojo intereso užtikrinimo akcinė bendrovė turės galimybę vykdyti komercinę veiklą ir veiklos plėtrą, steigti dukterines įmones ir taip atskirti labiau rizikingas ar komercines veiklas nuo strategiškai svarbių specialiųjų įpareigojimų, sudaryti jungtinės veiklos sutartis, efektyviai valdyti turtą, pritraukti įvairesnių formų kapitalą ir investicijas“, − teigiama dokumento aiškinamajame rašte.

Pataisų rengėjai pabrėžia, kad valstybė, būdama vienintelė akcinės bendrovės akcininkė, išlaikys šios akcinės bendrovės kontrolę per visuotiniam akcininkų susirinkimui priskiriamą kompetenciją, viešasis interesas taip pat bus užtikrinamas per specialiuosius įpareigojimus. Bus užtikrinamas ir nacionalinis saugumas: akcinė bendrovė liks įrašyta į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašą, o valstybinės reikšmės keliai tebebus įtraukti į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą.

Planuojama, kad tokia pertvarka padidins įmonės veiklos efektyvumą, pagreitins strateginių projektų įgyvendinimą, leis pritaikyti aukščiausius korporatyvinio valdymo standartus.

Po svarstymo už teisės aktų pakeitimus balsavo 95 Seimo nariai, prieš – 2, susilaikė 29 parlamentarai. Tam, kad jie būtų priimti, Seimas turės balsuoti dar kartą.