Posėdžiavo Ekstremaliųjų situacijų komisija

Sausio 19 dieną įvyko Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis. Svarstyta:

  • Dėl paramos nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau – COVID-19) nukentėjusiems asmenims, vykdžiusiems tiesiogines (kontaktines) visuomenei svarbias paslaugas (švietimo srities, policijos, priešgaisrinės apsaugos darbuotojams ir pan.), ir jų šeimoms skyrimo.
  • Dėl asmens apsaugos priemonių skyrimo viešajai įstaigai Rumšiškių senelių globos namams „Auksinis amžius“.
  • Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės pirmines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų neplaninių išlaidų darbo užmokesčiui, išmokėtam vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. V-2985 (toliau –Sprendimas) bei Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. V1E-1628 (toliau – Įsakymas), kompensavimo.
  • Dėl Civilinės saugos sistemos subjektų, kuriuose 2021 metais numatoma atlikti kompleksinius Civilinės saugos būklės (planinius) patikrinimus.

Komisija priėmė šiuos sprendimus:

  1. Dėl COVID-19 ar su šia liga susijusių komplikacijų (kai asmeniui buvo nustatyta COVID-19) mirus tiesiogines (kontaktines) nuolatines ar laikinas visuomenei svarbias (švietimo, viešosios tvarkos, priešgaisrinės apsaugos, socialines ir pan.) paslaugas Kaišiadorių rajone teikusiems asmenims, dirbusiems darbo ar savanorystės sutarčių pagrindu įstaigose, įmonėse ar kitose organizacijose, kurių steigėjas ir (ar) dalininkas arba kontroliuojantis asmuo yra Kaišiadorių rajono savivaldybė, mirusio asmens šeimos nariams ar laidojančiam asmeniui iš Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skirti 2500 Eur materialinę pašalpą, jeigu yra pateikti reikiami dokumentai.
  2. Skirti iš Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos turimo asmens apsaugos priemonių rezervo VšĮ Rumšiškių senelių globos namams „Auksinis amžius“ 2-ų savaičių poreikį užtikrinantį asmens apsaugos priemonių kiekį, apskaičiuotą pagal įstaigos pateiktą 1 dienos poreikį.
  3. Kompensuoti Kaišiadorių rajone pirmines sveikatos priežiūras teikiančių įstaigų neplanines darbo užmokesčio išlaidas, išmokėtas vykdant Sprendimą ir Įsakymą.
  4. Pritarti Kaišiadorių rajono savivaldybės institucijų, įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų civilinės saugos būklės patikrinimų 2021 metais plano projektui.
Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto