Pradėtas įgyvendinti projektas „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Žaslių seniūnijoje, Kaišiadorių rajone“

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.

Projekto metu bus įgyvendinamos kraštovaizdžio formavimo priemonės Žaslių seniūnijoje esančioje teritorijoje prie Statkūniškės ežero. Numatomi šie darbai: želdinių tvarkymas (šalinimas, sanitarinės būklės gerinimas, genėjimas, šienavimas), įrengiami/atnaujinami pėsčiųjų takai, įrengiami mažieji kraštovaizdžio architektūros statiniai, sutvarkoma vandens telkinio pakrantė, atliekami makrofitų šalinimo darbai. Planuojama, kad teritorija, kurioje bus įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, sieks 3,5 ha.

Bendra projekto vertė – 89 110,94 Eur, gautas 75 744,29 Eur finansavimas.

Numatoma veiklų pabaiga – 2020 m. rugpjūčio mėn.

Darbai atliekami pagal kraštovaizdžio tvarkymo projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Žaslių seniūnijoje, Kaišiadorių rajone“ sprendinius, kurie viešai buvo pristatyti Žaslių kultūros centre 2019-10-31, iškabinti Žaslių seniūnijoje ir Kaišiadorių rajono savivaldybėje, paskelbti savivaldybės interneto svetainėje.

Dėl informacijos apie vykdomą projektą prašome kreiptis į šiuos specialistus:

Dėl takų ir mažosios architektūros elementų įrengimo darbų – į Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistą Laimoną Ivaškevičių, mob. 8 671 20 159, el. p. laimonas.ivaskevicius@kaisiadorys.lt.

Dėl makrofitų šalinimo darbų – į Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistą Vidmantą Malinauską, mob. 8 682 11 808, el. p. vidmantas.malinauskas@kaisiadorys.lt.

Dėl želdinių ir krūmų tvarkymo darbų – į Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistą Viktorą Jocių, mob. 8 614 10 679, el. p. viktoras.jocius@kaisiadorys.lt.

Dėl projekto įgyvendinimo – į Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistę Violetą Grajauskienę, mob. 8 698 35 196, el. p. violeta.grajauskiene@kaisiadorys.lt.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.