Pratęstas nepaprastosios padėties galiojimas Lietuvoje

Pirmąją pavasario sesijos dieną Seimas pratęsė nepaprastosios padėties galiojimą Lietuvoje. Nepaprastoji padėtis galios iki 2022 m. balandžio 20 d.

Nutarimu apribotos kai kurios konstitucinės teisės, draudžiamas Rusijos ar Baltarusijos radijo programų, televizijos programų retransliavimas, platinimas internete, jeigu tam nėra gautas Lietuvos radijo ir televizijos komisijos leidimas. Draudžiami susirinkimai, kuriuose reiškiama parama Rusijos agresijai prieš Ukrainą. Taip pat sustiprinta svarbių objektų, ir valstybės sienos apsauga. Įvedamas vizų režimo sugriežtinimas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, o pasienio ruože – transporto priemonių ir asmenų bei jų bagažo tikrinimas, siekiant rasti ir paimti neteisėtai laikomus šaunamuosius ginklus ar pavojingas medžiagas.

Už Seimo nutarimą „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ balsavo 71, prieš buvo 3, susilaikė 43 Seimo nariai.

Pirmą kartą nepaprastąją padėtį Lietuvoje Seimas patvirtino 2022 m. vasario 24 d.