Pravieniškių gyvenvietėje užtikrinta priešgaisrinė sauga: įrengtos vandens paėmimo vietos ir šuliniai

Įžengus į 2021 m. lapkritį galiu tik pasidžiaugti, kad aktyviai įgyvendinant Pravieniškių daugiabučių dujofikavimo projektą, kartu buvo įrengtos net dvi vandens paėmimo prieigos priešgaisrinės apsaugos automobiliams.

Prisipažinsiu, kad šių metų vasario viduryje, kai vyko pats Pravieniškių gyvenvietės daugiabučių dujofikavimo projekto rengimo ir derinimo įkarštis, o projekto rengėjai pranešė, kad negali toliau tęsti projekto rengimo, nes miestelyje nėra priešgaisrinės saugos sistemų – nei hidrantų, nei vandens telkinių, nei požeminių rezervuarų, labai sunerimau. Atrodė, kad visi planuoti darbai sustos, netilpsime į prisiimtus įsipareigojimus ir terminus, o pats projektas šiais metais taip ir liks neįgyvendintas.

Po skubaus pasitarimo savivaldybė priėmė skubų sprendimą atskirti nuo dujofikavimo projekto priešgaisrinės saugos įrengimo dalį ir pati įsipareigojo visus priešgaisrinius sprendinius įgyvendinti savivaldybės lėšomis, nestabdant paties projekto įgyvendinimo. Reikėjo suspėti iki balandžio vidurio užbaigti projektinius darbus, gauti statybos leidimus, o iki spalio 29 dienos įrengti bei pradėti tiekti šilumą 13-ai daugiabučių, kartu įgyvendinant ir priešgaisrinius sprendinius.

Savivaldybėje pasiūlymų spręsti problemą buvo įvairių. Buvo siūloma atvesti papildomą vandentiekio trasą per Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos teritoriją bei greta esantį miškelį (iškertant medžių koridorių) ir tokiu būdu sužiedinant vandens tiekimo sistemą bei pastatant hidrantą. Tačiau einant šiuo keliu būtume „įklimpę“ į dokumentacijos rengimo ir derinimo ilgas procedūras (apie pusę metų). Šie sprendiniai pareikalautų ir virš 60 tūkst. eurų investicijų. Dar buvo svarstytas dviejų požeminių rezervuarų įrengimo variantas. Šios procedūros būtų derinamos kur kas greičiau ir pačios išlaidos būtų ženkliai mažesnės – apie 30 tūkst. eurų. Tačiau daugiausiai palaikymo sulaukė mero V. Tomkaus ir mano pateiktas pasiūlymas priešgaisrinei saugai pritaikyti jau esamus gyvenvietės vandens telkinius, šalia įrengiant vandens paėmimo šulinius. Pritarti šiam sprendimui skatino tiek darbų atlikimo sparta, tiek ir kaštų/naudos analizė. Planuojama dviejų hidrotechninių įrenginių vertė neturėjo viršyti 15 tūkst. eurų.

Tačiau iki suplanuotų rangos darbų spręstinų klausimų buvo likę dar daug. Su Pravieniškių daugiabučių namų gyventojais buvome susitikę vasarą ir kartu svarstėme seniūno K. Marcinkevičiaus pasiūlytą vandens telkinio įrengimo ir sutvarkymo galimybes šalia gyvenamųjų namų. Tačiau, atsižvelgiant į Pravieniškių 19 namo gyventojų prašymus ir išreikštus nuogąstavimus dėl namų bei vaikų saugumo, turėjome atsisakyti šio varianto ir priėmėme sprendimą įrengti dvi priešgaisrines vandens paėmimo vietas toliau nuo gyvenamųjų namų. Šie sprendiniai skubos tvarka buvo suderinti su Kauno PGV Kaišiadorių Priešgaisrinės Gelbėjimo Tarnybos viršininku G. Kuktelioniu. Deja, dėl šių vietų pritaikymo ir šulinių įrengimo dar reikėjo sutarti su valstybinės žemės valdytojais – Trakų urėdijos regioninio padalinio ir Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos vadovais. Laikas bėgo. Šaunu, kad nugalėjo geranoriškas tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir pozityvus požiūris skubos tvarka spręsti visuomenei svarbias problemas. Todėl po neilgų pasitarimų savivaldybės administracijos direktorė V. Babeckienė jau galėjo pasirašyti su minėtų institucijų vadovais bendradarbiavimo sutartis dėl priešgaisrinių vandens šulinių įrengimo vietų prie vandens telkinių, kurių koordinatės X: 6087256 Y: 513364 ir X: 6085793 Y: 514072.

Kartu buvo aptarti šalių įsipareigojimai dėl šių vietų tvarkymo, naudojimo ir priežiūros. Džiugu tai, kad reikalingi sprendimai buvo paremti gerąja Valstybinių saugomų teritorijos bendradarbiavimo su Valstybine miškų urėdija praktika, kurios teritorijoje Europos Sąjungos lėšomis nuolatos įrengiami pažintiniai takai, apžvalgos aikštelės ir bokštai, rekreacinės vietos poilsiautojams.

Prasidėjus darbams kažkaip nenustebau, kad ir čia nebuvo apsieita be nuotykių. Rangovas per skubėjimą šalia vieno tvenkinio „sutaupė“ vieną rentinį ir vandens paėmimo vamzdis buvo įrengtas galimo užšalimo zonoje, o seniūnija atlikdama pirkimus privėlė techninių klaidų. Todėl asmeniškai noriu padėkoti už pilietišką gyventojo J. Koklevičiaus poziciją. Jis laiku savivaldybei pateikė pastabas dėl minėtų pažeidimų, todėl rangovas buvo priverstas skubiai ištaisyti nustatytus trūkumus.

Šiandien tik galiu pasidžiaugti – Pravieniškių daugiabučiams modulinėse katilinėse laiku pradėta gaminti ir tiekti šiluma, o lygiagrečiai buvo įrengtos dvi priešgaisrinei saugai pritaikytos vietos.

Dar kartą noriu padėkoti visiems nuoširdžiai dirbusiems prie priešgaisrinių įrenginių vietų įrengimo: savivaldybės darbuotojams M. Maziliauskui, L. Lazauskui, L. Ivaškevičiui, R. Želviui, A. Genevičiui, UAB „Kaišiadorių šiluma“ darbuotojams ir ypač S. Montrimui, seniūnui K. Marcinkevičiui, piliečiui J. Koklevičiui, Kaišiadorių Priešgaisrinės Gelbėjimo Tarnybos, Trakų urėdijos regioninio padalinio ir Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos vadovams.

Belieka palinkėti Pravieniškių gyventojams ramios ir saugios žiemos, ir kad dujų kainos per daug nesikandžiotų.

Kaišiadorių rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Darius Vilimas

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto