Prezidentas pasirašė Seimo neeilinėje sesijoje priimtus įstatymus

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį pasirašė penkis Seimo neeilinėje sesijoje priimtus įstatymus, kuriais siekiama sudaryti sąlygas efektyviau suvaldyti ekstremalią situaciją, kilusią dėl masinio užsieniečių antplūdžio per Lietuvos teritorijoje esančią išorinę Europos Sąjungos sieną su Baltarusijos Respublika.

Be kita ko Lietuvos kariuomenės kariams gali būti suteikiamos atitinkamos teisės padėti civilinės saugos sistemos pajėgoms – policijai, Valstybės sienos apsaugos tarnybai ir Viešojo saugumo tarnybai, jų funkcijoms vykdyti ekstremaliųjų situacijų metu. „Šiuo metu šios pataisos yra ypač svarbios, kad kariai galėtų efektyviai padėti institucijoms saugoti valstybės sieną ir kovoti su nelegalia migracija. Jos leidžia mums įgalinti karius neįvedant nepaprastosios padėties, kuri lemtų ir Lietuvos piliečių tam tikrų teisių ir laisvių apribojimą,“ – pažymėjo Prezidentas.

Prezidento pasirašytais įstatymais taip pat Vyriausybei suteikiami įgaliojimai supaprastinta tvarka priimti sprendimus dėl fizinio barjero, pripažinto ypatingos valstybinės svarbos objektu, – sienos statybos.

Kitu Prezidento pasirašytu įstatymu numatyta, kad užsieniečiai prieglobsčio prašymus gali teikti tik pasienio punktuose, diplomatinėse atstovybėse ar Migracijos departamentui, jei į šalį pateko teisėtai. Išimtys numatytos tik pažeidžiamiems asmenims.

Taip pat Prezidentas pasirašė įstatymo pataisas, numatančias, kad tais atvejais, kai ekstremalios situacijos metu pritrūksta valstybės turimų žmogiškųjų ar materialiųjų išteklių, būtinoms užduotims vykdyti galės būti pasitelkti gyventojai, ūkio subjektai ar kiti subjektai, jiems už tai kompensuojant Vyriausybės nustatyta tvarka.