Pritarta naujo muziejaus pastato statybai

2020 m. balandžio 30 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba pritarė projektui „Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros optimizavimas, sukuriant multifunkcinę erdvę, pritaikytą vietos bendruomenės poreikiams (II etapas)“, kurio metu planuojama pastatyti Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato (kurio vidus buvo tvarkomas I etape) priestatą, kuriame įsikurtų Kaišiadorių muziejus. Investicijų projekto tikslas – sukurti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančią Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros įstaigų infrastruktūrą, siekti aukštesnės kultūros paslaugų kokybės ir prieinamumo. Tiesioginę naudą iš numatomo įgyvendinti investicijų projekto gautų Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojai, taip pat regioniniai, nacionaliniai, užsienio muziejaus lankytojai, kurių tikslas yra tenkinti kultūrinio užimtumo poreikius. Dėl projekto finansavimo pagal Valstybės kapitalo investicijų programą kreiptasi į Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją.

„Šio muziejaus statyba reikalinga ne Kultūros ministerijai, bet Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojams, todėl dėsime maksimalias pastangas, siekdami įtikinti Kultūros ministeriją dėl muziejaus pastato būtinybės Kaišiadoryse, taip pat numatome ir didesnį finansinį savivaldybės prisidėjimą prie projekto vykdymo, nei nustatyta minimali suma. Strateginio planavimo komisijoje buvo išnagrinėta daug įvairių alternatyvų ir pritarta naujojo muziejaus statybai šalia bibliotekos, kuris dėl projekto tęstinumo suteiks daugiau galimybių gauti Kultūros ministerijos finansavimą. Jeigu gausime finansavimą, sieksime suprojektuoti ir pastatyti modernų, šiuolaikišką ir įvairioms gyventojų grupėms patrauklų muziejų, kuris bus vienas geriausių tarp savivaldybių muziejų Lietuvoje ir kuriuo galėsime didžiuotis,“– sakė Savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Šiuo metu Kaišiadoryse nėra šiuolaikinių poreikių užtikrinančios kultūros infrastruktūros, kuri sudarytų sąlygas siekti aukštesnės kultūros paslaugų kokybės ir jų prieinamumo Kaišiadorių rajono savivaldybėje.

„Muziejaus patalpų klausimo sprendimą vertiname kaip istorinį įvykį, kuris mus labai jaudina. Apie 20 metų laukiame, kad Kaišiadorių muziejus turėtų tinkamas ekspozicijoms ir parodoms patalpas, kad galėtume vietiniams moksleiviams organizuoti edukacines programas, kad atvykusiems turistams galėtume parodyti, kokie buvo ir kaip keitėsi Kaišiadorys. Muziejus turi turtingus fondus, beveik 50 000 eksponatų, turime ką parodyti lankytojams. Įrengtas muziejaus pastatas yra ne tik sienos, bet pirmiausia įrengtos ekspozicijos, tinkamos patalpos aukšto lygio parodoms, patrauklios edukacinėms veikloms. Todėl ir pastato kaina turėtų būti matoma įvertinant ne tik statybų sąnaudas, bet ir modernų, techniškai inovatyvų, šiuolaikišką ir patrauklų jo ekspozicijų įrengimą,“ – sakė Kaišiadorių muziejaus direktorius Olijardas Lukoševičius

Bendras planuojamas projekto biudžetas projektavimo, statybos ir vidaus įrengimo darbams siekia 2.144.177,00 Eur (iš jų: Valstybės investicijų programos lėšos – 1.500.923,90 Eur (70,0 proc. intensyvumas), Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 643.253,10 Eur (30,0 proc. intensyvumas). Šiuo metu rengiamas Kaišiadorių muziejaus, Gedimino g. 69, Kaišiadorių mieste, statybos techninis projektas. Parengti projektiniai pasiūlymai bus pristatomi savivaldybės gyventojams.

2020 m. balandžio 30 d. Tarybos posėdyje už pritarimą projekto „Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros optimizavimas, sukuriant multifunkcinę erdvę, pritaikytą vietos bendruomenės poreikiams (II etapas)“ įgyvendinimui balsavo 19 Tarybos narių, 4 Tarybos nariai susilaikė.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.