Pritarta siūlymams įteisinti visuotinį ikimokyklinį ugdymą

Vyriausybė pritarė švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus siūlymams įteisinti visuotinį ikimokyklinį ugdymą. Daugiau įsipareigojimų prisiimtų valstybė, padėdama savivaldybėms organizuoti privalomą ikimokyklinį ugdymą vaikams, augantiems socialinės rizikos sąlygomis. Pritarta ir siūlymams įteisinti priešmokyklinio ugdymo programą nuo 5 metų. Siūlymas keisti Švietimo įstatymą ir sukurti prielaidas, užtikrinančias ankstyvąjį ugdymą, buvo pateiktas Lietuvos Prezidento dekretu.

„Kai bus įteisintas visuotinis ikimokyklinis ugdymas ir šeima kreipsis į savivaldybę norėdama, kad vaikas dalyvautų ikimokyklinio ugdymo programoje, jai tokia galimybė bus sudaryta“, – teigia švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Visuotinis ikimokyklinis ugdymas įsigaliotų palaipsniui: nuo 2023 m. – 4 metų vaikams, 2024 m. – 3 metų vaikams ir 2025 m. – 2 metų vaikams. Visuotinis ikimokyklinis ugdymas sudarytų galimybes visoms šeimoms lanksčiai derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, aktyviau dalyvauti darbo rinkoje.
Šiuo metu tik septynios Europos Sąjungos valstybės (Danija, Vokietija, Estija, Latvija, Slovėnija, Suomija ir Švedija) ir Norvegija užtikrina galimybę dalyvauti ikimokyklinio ugdymo programoje, iškart pasibaigus vaikų priežiūros atostogoms.

Taip pat pritarta, kad valstybė prisiima didesnius įsipareigojimams, padėdama savivaldybėms organizuoti privalomą ikimokyklinį ugdymą vaikams, augantiems socialinės rizikos sąlygomis. Tuo rūpintųsi savivaldybės, o ugdymas būtų finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis. Vaikams, kuriems bus paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, ugdymo reikmėms kitąmet iš valstybės biudžeto, išankstiniais skaičiavimais, reikėtų skirti apie 800 tūkst. Eur. Privalomas ikimokyklinis ugdymas įsigaliotų nuo 2021 metų rugsėjo 1 d. Pagal išankstines prognozes, jis galėtų būti skirtas maždaug 1000 vaikų.

Vyriausybė taip pat pritarė ministro A. Monkevičiaus siūlymams nuo 2023 metų rugsėjo 1 dienos įteisinti dvejų metų priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinio ugdymo programą vaikas pradėtų lankyti, kai tais kalendoriais metais jam sueitų 5 metai, o į pirmą klasę ateitų, kai tais kalendoriniais metais sueitų septyneri, kaip kad dabar.

Išliktų galimybė priešmokyklinį ugdymą baigti ir per metus. Tėvų (globėjų) pašymu ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko pasiekimus, šešiametis po metų galėtų tapti pirmoku.

Šiems siūlymams dar turės pritarti Seimas.

Ką reiškia „visuotinis ikimokyklinis ugdymas“?

Tai nėra privalomas ikimokyklinis ugdymas. Tai reiškia, kad, jeigu šeima pageidauja, kad vaikas dalyvautų ikimokyklinio ugdymo programoje, steigėjas (t.y. savivaldybės, nes ikimokyklinis yra jų savarankiškoji funkcija) užtikrina tokią galimybę visiems vaikams. Tai ypač aktualu didžiuosiuose miestuose, kuriuose ne visiems užtenka vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose, arba, tarkime, kaime, kuriame galbūt net nėra darželio, bet, atsiradus norinčių leisti vaikus, grupė galėtų būti įsteigta, pvz., daugiafunkciame centre. Praėjusiais metais savivaldybėse eilėje vietos laukė beveik 8 tūkst. šeimų.

ES šalių tikslas – kad ikimokyklinio ugdymo paslaugos būtų visiems prieinamos, lanksčios, tokios trukmės, kokios reikia šeimai. Taip šeimoms sudaromos galimybės derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, kad po motinystės ar tėvystės atostogų nereikėtų kelerius metus laukti eilėje, kol atsiras vieta darželyje, o tokia galimybė būtų tada, kai to norima. Ikimokykliniame ugdyme, jo  programose dėl to niekas nesikeistų. Ikimokyklinio ugdymo visuotinumas – tai tik priemonė, kurios tikslas – pagerinti šio ugdymo prieinamumą.