Pritarta socialinių paslaugų teikimo plėtros projektams Kaišiadorių rajone

2016 m. liepos 28 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba pritarė pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę finansuojamiems trims projektams.

Pirmasis projektas kuriam pritarta, tai Kaišiadorių socialinių paslaugų centro teikiamas projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir paslaugų plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“. Šio projekto tikslas – gerinti socialinių paslaugų prieinamumą bendruomenėje, mažinti regioninius skirtumus, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje senyvo amžiaus asmenims, socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms (neįgaliems asmenims (išskyrus turinčius proto ar (ir) psichikos negalią), socialinės rizikos asmenims) ir jų šeimoms.

Pritarta ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos teikiamam projektui „Paslaugų šeimai plėtra Kaišiadorių rajone“. Įgyvendinant šį projektą bus kompleksiškai teikiamos vienos ar kelių rūšių paslaugos, skirtos šeimai įgalinti, t. y. šeimą palaikančioms ir pozityvią jos raidą užtikrinančioms socialinėms, psichologinėms, saugumo galimybėms stiprinti.

Trečiasis – Kaišiadorių socialinių paslaugų centro teikiamas projektas „Integrali pagalba į namus Kaišiadorių rajone“. Šiuo projektu bus siekiama didinti socialinės globos asmens namuose teikimo kokybę, integruojant slaugos į namus paslaugas. Projektu bus kuriamos mobilios komandos į socialinių paslaugų srities darbuotojų komandą įtraukiant slaugos specialistus. Bus organizuojami komandos narių mokymai, profesinės kompetencijos tobulinimas. Mobilios komandos bus aprūpinamos transporto priemonėmis ir kita reikalinga įranga bei darbo priemonėmis.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.