Pritarta trijų Kaišiadorių miesto gatvių rekonstrukcijai ir dviračių tako įrengimui

2016 m. liepos 28 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba pritarė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos teikiamam projektui „Kaišiadorių miesto V. Kudirkos, Maironio ir J.Basanavičiaus gatvių rekonstravimas, dviračių tako prie kelio Nr. 142 nuo Ąžuolyno g. iki Kalno g. įrengimas“. Projekto tikslas – plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais – gerinti šių kelių techninius parametrus ir diegti eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones.

Įgyvendinant šį projektą planuojama rekonstruoti Kaišiadorių miesto V. Kudirkos, Maironio ir J. Basanavičiaus gatves ir įrengti dviračių taką, prie kelio Nr. 142 nuo Ąžuolyno g. iki Kalno g. projektas bus finansuojamas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ ir Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.