Pritarta vandens gerinimo įrenginių projekto vykdymui

Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio planavimo komisija, vadovaujama Savivaldybės mero Vytenio Tomkaus, posėdžiavo dėl pritarimo projekto „Vandens gerinimo įrenginių Kaišiadorių mieste projektavimo ir statybos darbai“ viešųjų pirkimų vykdymui. Kaišiadorių miesto nugeležinimo įrenginiai yra seni, statyti 1982 metais, šiuo metu labai prastos būklės. Juose esančios nugeležinimo technologijos yra pasenusios, pastatas avarinės būklės, rezervuarai pralaidūs. Kadangi nėra sunaudojamas visas paruoštas vanduo – gali atsirasti bakteriologinis užterštumas.

„Siekiant gauti ES finansavimą, prieš tai reikia atlikti viešuosius pirkimus, kad paaiškėtų rangos darbų kaina. Viešųjų pirkimų dokumentuose numatyta sąlyga, kad, negavus ES finansavimo, sutartis neįsigalios. Savivaldybės administracija jau paskelbė viešuosius pirkimus.“ – pasakė administracijos direktorius Česlovas Neviera.

Įgyvendinat projektą, šiuo metu UAB „Kaišiadorių vandenys“ reikėtų mažiau prisidėti prie projekto įgyvendinimo.
Be planuojamų įrengti vandens gerinimo įrenginių, į pirkimą įtraukta ir administracinių patalpų rekonstravimo darbus, numatant, kad šie darbai bus atliekami, jei numatomos išlaidos bus pripažintos tinkamomis finansuoti iš ES.

Kaišiadorių r. savivaldybės informacija