Rugsėjo mėnesio Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimai

Rugsėjo mėnesio Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos posėdis pasižymėjo išskirtine Tarybos narių vienybe. Posėdžio metu Tarybos nariai už visus 28 klausimus balsavo vieningai. Kviečiame susipažinti su pirmąja priimtų sprendimų grupe.

„Rugsėjo mėnesio posėdis išsiskyrė didžiule santarve ir vienybe. Džiaugiuosi, kad Taryba vieningai balsavo už tokius nelengvus, bet kartu reikšmingus sprendimus kaip garantijos UAB „Kaišiadorių vandenys“ suteikimas“, – teigia Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Ramūnui Šiškauskui įteiktos Kaišiadorių garbės piliečio regalijos

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo istorine akimirka. Kaišiadoriečiui, krepšinio pasaulio legendai, Sidnėjaus olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojui ir Europos čempionui Ramūnui Šiškauskui įteiktos Kaišiadorių garbės piliečio regalijos. Nors žymusis krepšininkas jau yra pabaigęs savo, kaip profesionalo, karjerą, tačiau ir toliau aktyviai prisideda prie krepšinio populiarinimo Lietuvoje ir Kaišiadorių rajone. Be to, Ramūnas Šiškauskas visuomet noriai globoja sporto renginius Kaišiadoryse.

Užmegzta partnerystė su Bagdačio (Sakartvelas) savivaldybe

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą užmezgti ryšius su Bagdačio (Sakartvelas) savivaldybe. Savivaldybės sutarė plėtoti turizmo, kultūros, švietimo, socialinius ir ekonominius ryšius. Rugsėjo mėnesį Bagdačio savivaldybės delegacija lankėsi Kaišiadoryse, ir Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus su Bagdačio savivaldybės meru Kakha Enukidze pasirašė memorandumą dėl ketinimo bendradarbiauti, taip pat svečiai dalyvavo Žasliuose vykusioje Amatų ir folkloro šventėje. Pritarus Savivaldybės tarybai, ateityje su Bagdačio savivaldybe bus pasirašyta ir oficiali bendradarbiavimo sutartis.

Patvirtintas 2021 m. biudžeto konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba patvirtino 2021 m. biudžeto vykdymo ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį. Šį rinkinį sudaro: finansinės būklės ataskaita, viešojo sektoriaus subjekto veiklos rezultatų ataskaita, viešojo sektoriaus subjekto piniginių srautų ataskaita, viešojo sektoriaus subjekto grynojo turto pokyčių ataskaita, finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Kaišiadorių rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patikslinto pajamų (mokesčių, pajamų, dotacijų ir sandorių) plano įvykdymas viršijo progznozes ir siekė 101,15 %. Metų pradžioje planuota 38 572 800 Eur dydžio suma, o įvykdyta 39 018 700 Eur. Didesnes įplaukas lėmė sėkmingas mokesčių surinkimas. Kaišiadorių rajono savivaldybės surinkti mokesčiai siekė net 106,99 %. Metų pradžioje planuota surinkti 19 794 300 Eur, o surinkta 21 178 000 Eur mokesčių suma. Kaišiadorių rajono savivaldybė gavo šiek tiek mažesnes biudžeto dotacijas nei buvo planavusi. Savivaldybė prognozavo, kad dotacijos sieks 16 444 000 Eur, tačiau dotacijų suma sudarė 15 498 900 Eur. Kalbant apie kitas pajamas, įgyvendinimas siekė net 109,25 %. Metų pradžioje planuota 1 337 900 tūkst. Eur, o įvykdyta 1 461 800 Eur. Skaičiuojant procentais, labiausiai prognozę viršijo pajamos iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo, kurios sudarė net 223,8 %. Metų pradžioje planuota  68 500 Eur, o gauta 153 300 Eur.

Kalbant apie išlaidas, Kaišiadorių rajono savivaldybei sekėsi prasčiau. Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto išlaidų planas įvykdytas 88,34 % (asignavimų planas – 41 990 500 Eur, įvykdyta 37 092 300 Eur). Dėl sumažėjusių faktinių poreikių įvairioms socialinėms išmokoms, kompensacijoms bei paslaugoms 2021 m. į valstybės biudžetą grąžinta nepanaudotų 72 776,36 Eur.

Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai praėjusių metų pabaigoje sudarė 3 544 500 Eur, o bendra turto vertė – 89 901 010 Eur.

Suteikta 135 000 Eur garantija UAB „Kaišiadorių vandenys“

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba nutarė skirti garantiją uždarajai akcinei bendrovei „Kaišiadorių vandenys“. Dėl drastiškai išaugusių elektros kainų bei energijos sąnaudų UAB „Kaišiadorių vandenys“ atsirado poreikis skolintis apyvartinėms lėšoms 135 000 Eur. Tam, kad bendrovei kreditorius suteiktų paskolą, buvo būtina gauti savivaldybės garantiją. Skirta garantija padės įmonei sklandžiai vykdyti veiklą bei pasirūpinti įmonės darbuotojais, paslaugų kokybe. Įmonė įpareigota taupyti, taip pat laukiama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų perskaičiavimo.

Patikslintas gatvių, kuriose bus vykdomi apšvietimo modernizavimo darbai, sąrašas

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba priėmė dar vieną svarbų sprendimą dėl gatvių, kuriose bus vykdomi apšvietimo modernizavimo darbai pagal projektą „Gatvių apšvietimo modernizavimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“. Pagal minėtą projektą numatoma modernizuoti gatvių apšvietimą šiose Kaišiadorių miesto gatvėse: Birutės g., Miškininkų g., Miško estradoje, Girelės g., Girelės g. kiemuose, nuo Girelės g. 47 iki Maironio g. 54, Beržyno g., Žvejų g., Parko g., Vytauto Didžiojo g. bei daugumoje Gedimino gatvės kiemų. Taip pat į rezervą įtraukta Paukštininkų gatvė.

Gudienos kaime bus modernizuojamas gatvių apšvietimas Kalno, Pievų, Stadiono, Instituto bei Tvenkinių gatvėse.

Žaslių seniūnijos Guronių kaime bus modernizuojamas Stoties gatvės apšvietimas, o Mikalaučiškių kaime atliekami darbai Neries gatvėje.

Pravieniškių kaime bus tvarkomas Pravieniškių g. apšvietimas, o Rumšiškėse – J. Aisčio, Rumšos ir Etnografų gatvių. Tuo tarpu Dovainonių kaime bus tvarkomas Alytaus, Dariaus ir Girėno, Gedimino, Gojaus, J. Aisčio, Pavasario, Pilkapių, Sodų, Šilo, Tvenkinio, V. Didžioko, Vytauto gatvių apšvietimas.

Pakertų kaime bus modernizuojamas Ilgosios g. apšvietimas, taip pat atliekami darbai Stasiūnų kaimo Parko gatvėje ir Avilių kaimo Kaišiadorių gatvėje.

Žiežmarių miestą taip palies gatvių apšvietimo modernizavimo darbai, kurie bus atliekami Jazminų g., Obelų g., Rasų akl., Rožių g., Sodų g., Tvenkinių akl., Žiedo g.