Rukloje nusileido beveik pusantro šimto JAV parašiutininkų

Rugsėjo 13 d. Gaižiūnų poligone Rukloje oro desanto operacija „Bayonet Strike“ („Durtuvo kirtis“) prasidėjo nauja Jungtinių Amerikos Valstijų karių iš 173-osios oro desanto brigados (angl. 173rd Airborne Brigade) rotacija Lietuvoje.  Bendrais JAV ir Lietuvos  karių mokymais regione, pačių karių sugebėjimais bus didinama NATO sąveika ir bendras saugumas.

Rukloje nusileido beveik pusantro šimto JAV parašiutininkų Ievos Budzeikaitės nuotr.

Operacijos metu JAV 2-503D desantininkų „Able“ kuopos kariai kartu su Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ LDK Butigeidžio dragūnų bataliono 2-osios ir žvalgų kuopų kariais atliko oro desanto operaciją. Tokio pobūdžio operacijomis JAV kariai demonstruoja gebėjimą greitai perdislokuoti pajėgas į operacijos regioną, susijungti su pajėgomis, esančiomis rajone ir vykdyti bendras karines operacijas. Bendrais JAV ir Lietuvos karių mokymais regione, pačių karių sugebėjimais bus didinama NATO sąveika ir bendras saugumas.

Rukloje nusileido beveik pusantro šimto JAV parašiutininkų Ievos Budzeikaitės nuotr.

„Žemaitija“ Dragūnų bataliono kariams tai puiki galimybė treniruotis bendrų veiksmų suderinamumą su desantiniu padaliniu, vykdyti desantavimosi vietos apsaugą, susijungimą su pajėgomis, puolimo ir gynybines operacijas.

173-osios oro desanto brigados „Able“ kuopos kariai pakeis šiuo metu Lietuvoje tarnybą jau baigiančius JAV 3-ojo bataliono 69-ojo sunkiosios ginkluotės pulko (angl. 3rd Battalion, 69th Armor Regiment) karius ir liks treniruotis ir bendrai vykdyti pratybas su Lietuvos kariais iki kitų metų vasario mėnesio.

Rukloje nusileido beveik pusantro šimto JAV parašiutininkų Ievos Budzeikaitės nuotr.

Naujoji JAV karių pamaina bus dislokuota Rukloje, pratybose kariai naudos pėstininkų ginkluotę: automatinius šautuvus, prieštankinius granatsvaidžius, visureigius HMMWV.

173-oji oro desanto brigada yra dislokuota Italijoje Vičensa mieste. Šis padalinys specializuojasi greito perdislokavimo operacijose, gali vykdyti įvairias karines operacijas, desantuotis į numatytą operacijos regioną. Šios brigados kariai buvo ir pirmieji JAV rotacinių pajėgų kariai atvykę į Lietuvą 2014 balandį, kai juos atsiųsdamos JAV pademonstravo tvirtą JAV ir NATO įsipareigojimą kolektyvinei sąjungininkų gynybai ir regiono saugumui po agresyvių Rusijos veiksmų Ukrainoje.

Rukloje nusileido beveik pusantro šimto JAV parašiutininkų Ievos Budzeikaitės nuotr.

JAV sausumos pajėgų kariai Baltijos šalyse ir Rytų Europoje rotuojasi nuo 2014 metų pavasario, kaip dalis JAV sausumos pajėgų operacijos Rytinėje aljanso dalyje „Atlanto ryžtas“ (angl. „Operation Atlantic Resolve“).

Nuotraukų autorė: Ieva Budzeikaitė
www.kam.lt