Rumšiškių miestelyje – ekstremali padėtis

Rugsėjo 22 d. posėdžiavo Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisija, vadovaujama Administracijos direktoriaus Česlovo Nevieros. Posėdyje dalyvavo Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus, jo pavaduotojas Algimantas Janavičius.

Komisija svarstė geriamojo vandens tiekimo sutrikimus Rumšiškių miestelyje. Gedimas buvo likviduotas, tačiau, atsukus sklendes ir pamatavus slėgį trasoje, nustatyta, kad jis per mažas. Geologai, įvertinę situaciją, padarė išvadą, kad, norint aprūpinti Rumšiškių miestelio gyventojus ir kitus vartotojus vandeniu, reikėtų įrengti du gręžinius.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 988 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintais Ekstremaliųjų įvykių kriterijais (Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo 4.7 ir 4.8 papunkčiais), Kaišiadorių  rajono  savivaldybės  ekstremalių  situacijų  komisija nustatė, kad geriamojo vandens tiekimo sutrikimas Rumšiškių miestelyje yra ekstremalusis įvykis. Nutarta skubiai įrengti du vandens gręžinius. Kad būtų sumažinta gręžinių tarpusavio sąveika, planuojama išlaikyti 25–30 metrų atstumą tarp planuojamų įrengti ir veikiančių gręžinių. Vieno gręžinio įrengimą (11900,00 Eur) numatoma finansuoti iš Kaišiadorių rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto (Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo), antrojo gręžinio įrengimo išlaidas padengs UAB „Kaišiadorių vandenys“. UAB „Kaišiadorių vandenys“ įpareigoti du kartus per savaitę atlikti Rumšiškių miestelio geriamojo vandens biologinės taršos tyrimus bei aprūpinti vandeniu stacionarines asmens sveikatos priežiūros įstaigas, ūkio subjektus ir įstaigas, teikiančias formaliojo mokymo ir socialines paslaugas, kol nebus likviduotos ekstremalaus įvykio pasekmės. Šiuo metu  gręžinių įrengimo  darbai  jau  prasidėję.

Kaišiadorių r. savivaldybės informacija