Ruošiamas rimtas smūgis norintiems praturtėti ar praturtėjusiems neteisėtais būdais

Beveik dvejus metus trukusio projekto rezultatas leidžia didžiuotis – sukurtas naujas Lietuvos policijos ir kitų Lietuvos teisėsaugos institucijų bei įgyvendinant projektą prisidėjusių institucijų bendras kriminalinės žvalgybos įrankis, kuris bus taikomas ypatingą grėsmę keliančio organizuoto nusikalstamumo prevencijoje – tai formalizuotas turto tyrimas, kuriuo bus siekiama nustatyti konkrečią nusikalstamą veiką. Šis tyrimas grindžiamas rimtais įrodymais, galimai netolimoje ateityje taikant ir civilinio proceso normas.

Atlikus baudžiamųjų teisės normų taikymo ir jų efektyvumo auditą, įžvelgta, jog skirtingos teisėsaugos institucijos, atlikdamos tyrimus dėl neteisėto praturtėjimo, taikė skirtingus metodus ir būdus, kas lėmė nepakankamai efektyvų neteisėtai įgyto turto tyrimą ir didžiulę tokio tyrimo kainą: darbo sąnaudas, specialisto išvadų skyrimą, tyrimo laikotarpio pasirinkimą ir atlikimą ir pan.

Įvertinęs tai, Lietuvos kriminalinės policijos biuras (toliau – Biuras) ėmėsi iniciatyvos sukurti kriminalinės žvalgybos priemones ir būdus, kaip efektyviau kovoti, tirti ir užkardyti nusikaltimus, kuriais gaunamas neteisėtas pelnas. Tokia iniciatyva virto 2014-2016 metais vykdytu projektu, kuriam Europos Komisija pritarė ir skyrė finansavimą.

2014-2016 metais buvo įgyvendinamas projektas Nr. HOME/2013/ISEC/AG/FINEC/4000005195 „Finansų tyrimo ir nusikalstamu būdu įgyto turto paieškos bei valdymo gebėjimų stiprinimas efektyviai profesionalaus ir organizuoto nusikalstamumo prevencijai” (toliau – SAFI), kurį finansavo Europos Sąjunga pagal projektą „Nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu”.

Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas: „Galime teigti, jog paruošėme pamatą sisteminiam informacijos šaltiniui. Sukūrėme priemonę – formalizuotą turto tyrimą (prevencinis turto konfiskavimas), taikomą kriminalinėje žvalgyboje bei ikiteisminiame tyrime. Tikiu, kad dvejus metus trukusio projekto metu sukurtas įrankis ir įgyta patirtis padės pareigūnams surasti ir paimti neteisėtas pajamas iš pavojingiausių visuomenės sluoksnių taikant ne tik baudžiamojo poveikio priemones, bet ir šiuo metu politikų svarstomą prevencinio konfiskavimo institutą”.

ISEC projektas

Įgyvendindamas projektą Biuras glaudžiai bendradarbiavo su Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Vokietijos federalinės kriminalinės policijos tarnybos (Bundeskrimanalamt) bei Nyderlandų Karalystės centrinio policijos biuro ir prokuratūros, Lenkijos centrinio policijos biuro atstovais. Įgyvendinant projektą prisidėjo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos teisės institutas, Valstybinė mokesčių inspekcija, Muitinės kriminalinė tarnyba.

Be to, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra inicijavo Lietuvos teisėsaugos institucijų ir mokesčių administratoriaus atstovų darbo grupę naujoms turto tyrimo rekomendacijoms parengti, kurios leis pradėti neteisėtai įgyto turto tyrimus ir numatys šių tyrimų procesą.

Pagrindinis SAFI projekto tikslas – sustiprinti pareigūnų gebėjimus išieškant nepagrįstą teisėtomis pajamomis turtą. Nusikalstamu būdu įgyto turto tyrimų gebėjimus pagal projektą tobulino du šimtai šalies teisėsaugos pareigūnų, jų įgytos žinios ir gebėjimai įvertinti puikiai. Papildomai iš visos Lietuvos buvo pasirinkta 18 ekspertų, kurie tapo nusikalstamu būdu įgyto turto tyrimų gebėjimų tobulinimo mokytojais. Jie perėmė užsienio praktiką, kūrė mokymų ir programų metodologiją. Parengtos įvairios mokymų programos, taip pat ir nuotolinio mokymo bei akreditavimo (testų) programos.

2016 m. birželio 14-15 dienomis Trakų rajone vyksiančioje konferencijoje „Kad nusikaltimai neapsimokėtų…” Neteisėtų pajamų prevencijos klausimais diskutuoja Lietuvos Respublikos prezidentūros, Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos policijos įstaigų, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Specialiųjų tyrimų, Muitinės kriminalinės, Valstybės sienos apsaugos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybų ir mokesčių administratoriaus atstovai, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai, Vokietijos federalinės kriminalinės policijos tarnybos (Bundeskrimanalamt) bei Nyderlandų Karalystės centrinio policijos biuro ir prokuratūros atstovai, kurie per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį dalijosi gerąja nusikalstamu būdu įgyto turto paieškos, įšaldymo bei konfiskavimo praktika.

Planuojant nacionalinę turto iš nusikalstamų pajamų susigrąžinimo strategiją, nuošalyje nepalikta milžiniška mokslo atstovų patirtis ir jų tiriamieji darbai šioje srityje.

Liberalūs baudžiamieji įstatymai ir žinojimas, kad turtas, įgytas darant nusikaltimus, yra sunkiai surandamas ir teisėtai atimamas, skatina įtariamuosius nusižengti dar kartą. Tačiau nepagrįsto teisėtomis pajamomis turto praradimo baimė – prevencinis turto konfiskavimas – yra efektyvi priemonė tiems, kurie stovi ant pasirinkimo – nusikalsti ar ne – slenksčio.

Lietuvos kriminalinės policijos biuro informacija