Saugi vaikų ikimokyklinio ugdymo aplinka

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento (toliau – NVSC) Kaišiadorių skyriaus duomenimis, Kaišiadorių rajone yra 18 ikimokyklinio ir/ ar priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių įstaigų, kurioms išduoti leidimai – higienos pasai, kurie suteikia teisę verstis nurodyta veikla.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose, vaikams turi būti sudarytos pačios saugiausios ugdymosi sąlygos, kurios apibrėžtos Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau- HN 75:2016).

Vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės gali būti formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, o grupių sąrašai turi būti sudaromi neviršijant HN 75:2016 5 punkte nurodyto vaikų skaičiaus. Gali būti formuojamos 8 skirtingos amžiaus grupės, kuriose nustatytas maksimalus vaikų skaičius, pavyzdžiui, nuo 2 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų, o nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 20 vaikų. Primename, kad vaikų grupių perpildymas gali padidinti riziką vaikams užsikrėsti infekcinėmis ligomis, padidėja traumatizmo, nelaimingų atsitikimų pavojus, blogėja ugdymo kokybė.

Atkreipiame dėmesį, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje kasdien turi būti organizuojama fizinė veikla. Kasdien du kartus šviesiu paros metu (jei oro sąlygos nekelia rizikos vaikų sveikatai) vaikus būtina išvesti į lauką, todėl teritorija ir jose esantys įrenginiai turi būti saugūs ir prižiūrimi. Įstaigos teritorijoje žolę būtina nušienauti, o smėlį, smėlio dėžėse – keisti ar atnaujinti ir atlikti smėlio parazitologinį tyrimą. Įrenginiai turi būti patikimai pritvirtinti, išdėstyti saugiu atstumu bei atitikti vaikų amžių ir ūgį, ugdymo poreikius.

Primename, kad teritorijoje ir patalpose, draudžiama sodinti ir auginti nuodinguosius augalus (pavyzdžiui: rododendrus, oleandrus, pakalnutes, kukmedžius, paukštpienes ir kt.) ar augalus, kurie gali kelti pavojų vaikų sveikatai (apsinuodijimas, susižalojimas ir pan.). Tokie augalai gali būti auginami tik vaikams nepasiekiamose vietose.