Saugi vaikų žaidimų aikštelė

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Kauno departamento Kaišiadorių skyrius primena, kad vaikų žaidimo aikštelių priežiūrą ir higienos normos reikalavimų įgyvendinimą privalo vykdyti atsakingi jas eksploatuojantys juridiniai ar fiziniai asmenys. Svarbu kiekvienoje vaikų žaidimų aikštelėje pateikti šią informaciją:  aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas, kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta, telefono numeriai, kuriais galima skambinti įvykus incidentui ar techninės priežiūros personalui.

Informuojame, kad vaikų žaidimų aikštelės turi būti prižiūrimos ir valomos, žolė šienaujama. O jeigu įrengtos smėlio dėžės, smėlį būtina uždengti ir  atnaujinti kiekvieną pavasarį.

Atkreipiame dėmesį, kad žaidimų aikštelių įrangos ar dangos defektai, galintys kelti grėsmę vaikų saugai, turi būti nedelsiant pašalinti, jeigu to padaryti neįmanoma, užtikrinti, kad įranga nebūtų naudojama. Įsigyjant vaikų žaidimų aikštelių įrangą ar smūgį silpninančią dangą, būtina reikalauti atitikties sertifikato ar gamintojo deklaracijos, liudijančios atitiktį Lietuvos standartų reikalavimams.

Primename, kad savininkas ar eksploatuotojas 1 kartą per savaitę turi atlikti žaidimų aikštelių apžiūrą (įvertinti riziką, kylančią dėl įrangos naudojimo, vandalizmo),  1 kartą per 3 mėnesius – eksploatacinę apžiūrą (įvertinti susidėvėjimą, konstrukcinį vientisumą, įrangos veikimą, stabilumą ir kt.). Taip pat 1 kartą per metus būtina organizuoti kasmetinę pagrindinę žaidimų aikštelės kontrolę, atliekamą akredituotos įstaigos.

 Vaikų žaidimų aikštelių pagrindinius įrengimo viešosiose vietose, jų naudojimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.