Saugi vaikų žaidimų aikštelė

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kaišiadorių skyriaus specialistai informuoja, kad pagrindinius vaikų žaidimų aikštelių įrengimo viešosiose vietose, jų naudojimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208.

Primename, kad vaikų žaidimų aikštelės turi būti prižiūrimos ir valomos (žolė turi būti nušienauta, o takeliai žiemą – neslidūs). Šiukšliadėžės turi būti reguliariai ištuštinamos. Smėlis įrengtose smėlio dėžėse turi būti pakeičiamas ar atnaujinamas kiekvieną pavasarį ir pagal epidemiologines reikmes, taip pat esant užteršimui šiukšlėmis ar kitomis priemaišomis. Smėlyje neturi būti askaridžių, plaukagalvių, toksokarų echinokokų ir kitų helmintų kiaušinių. Smėlio dėžės turi būti apsaugotos nuo užteršimo jas uždengiant neslidžiu paviršiumi.

Siekiant užtikrinti saugą, turi būti pateikta informacija apie žaidimų aikštelę ir nurodytas telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai ar techninės priežiūros personalui. Todėl ypač svarbu, kad būtų iškabintas vaikų žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas bei informacija kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta.

Už žaidimų aikštelių priežiūrą ir saugą atsako juos eksploatuojantys juridiniai ar fiziniai asmenys, kuriuos turi paskirti vaikų žaidimų aikštelės ar vaikų žaidimų patalpų savininkas. Savininkams nepaskyrus žaidimų aikštelių ir (ar) patalpų eksploatuotojo, už jų priežiūrą ir saugą atsako savininkai.