Sausio–lapkričio mėnesių valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas: realybė pranoko lūkesčius?

Finansų ministerijos duomenimis, 2021 m. sausio–lapkričio mėn. valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 25,3 proc. (2 401,1 mln. eurų) daugiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Prognozuotos bendros minėtų biudžetų 2021 m. vienuolikos mėnesių pajamos – 10 719,4 mln. eurų, faktinės – 11 873,7 mln. eurų, t.y., gauta 10,8 proc. (1 154,4 mln. eurų) daugiau nei prognozuota.

Į valstybės biudžetą gauta 9 679,5 mln. eurų, tai yra 26,3 proc. (2 012,9 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 9 046,7 mln. eurų. Tai yra 1 921,4 mln. eurų arba 27 proc. daugiau nei 2020 m. sausio–lapkričio mėn.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) per vienuolika šių metų mėnesių gauta 4 403,4 mln. eurų pajamų. Tai yra 1 158 mln. eurų (35,7 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio–lapkričio mėn. Tokį pajamų augimą iš PVM lėmė žema praėjusių metų palyginamoji bazė (2020 m. mokesčių mokėtojai naudojosi galimybe atidėti prievolių mokėjimus) ir šiemet grąžinta šio mokesčio atidėjimų, susiformavusių 2020–2021 m., dalis. Taip pat, augant vartojimui, išaugusi mokėtino PVM prievolė.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) buvo 3 601,2 mln. eurų. Tai 572,7 mln. eurų (18,9 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio–lapkričio mėn. dėl darbo užmokesčio fondo augimo, nulemto gerėjančios situacijos darbo rinkoje ir spartaus darbo užmokesčio augimo.

Už visas akcizines prekes gauta 1 525,6 mln. eurų pajamų – 95,0 mln. eurų (6,6 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio–lapkričio mėn. Pajamų iš akcizų augimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2020 m. gruodžio mėn. – 2021 m. spalio mėn. augę dalies alkoholio, rūkalų (išskyrus cigarečių) ir degalų pardavimai didmeninėje rinkoje, taip pat nuo 2020 m. kovo 1 d. padidinti akcizų tarifai tabako produktams ir etilo alkoholiui bei nuo 2021 m. kovo 1 d. padidinti akcizų tarifai apdoroto tabako produktams.

Pelno mokesčio gauta 969,1 mln. eurų, t.y., 346,0 mln. eurų (55,5 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio–lapkričio mėn. dėl sėkmingų dalies įmonių 2020 m. finansinių rezultatų, nulėmusių ne tik didesnes metinio pelno mokesčio įmokas, bet ir avansinio pelno mokesčio įmokų augimą.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 632,8 mln. eurų, t.y., 16,9 proc. (91,5 mln. eurų) daugiau nei 2020 m. sausio–lapkričio mėn.

Palyginti su prognoze, parengta pagal 2021 m. birželio 22 d. Seimo priimtą 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-102 preambulės, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 20 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 priedų pakeitimo įstatymą, 2021 m. sausio–lapkričio mėn. į valstybės ir savivaldybių biudžetus įplaukė 1 154,4 mln. eurų (10,8 proc.) daugiau.

Palyginti su prognoze, PVM sausio–lapkričio mėn. į valstybės biudžetą gauta 385 mln. eurų (9,6 proc.), akcizų – 37,6 mln. eurų (2,5 proc.) daugiau. Pajamų iš GPM į valstybės ir savivaldybių biudžetus prognozė viršyta 230,4 mln. eurų (6,8 proc.). Pajamų iš pelno mokesčio gauta 302,6 mln. eurų (45,4 proc.) daugiau nei prognozuota. Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus ES lėšas, į valstybės biudžetą gauta 62,2 mln. eurų (10,9 proc.) daugiau nei prognozuota.