Savivaldybės administracija jau išmokėjo daugiau nei 276 tūkst. Eur vaiko pinigų

Nuo 2018 metų sausio 1 d. naujos redakcijos Išmokų vaikams įstatymu įtvirtintas išmokos vaikui mokėjimas visiems vaikams. Universali 30 Eur išmoka vaikui bus mokama visiems vaikams nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Vaiko pinigus gaus ne tik šeimoje auginami ar globojami vaikai, bet ir šeimynose bei vaikų globos institucijose augantys vaikai.

Iki šių metų kovo 19 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius buvo gavęs 2646 prašymus dėl išmokos vaikams ir visus išnagrinėjo. Pagal šiuos prašymus išmoka vaikams išmokėta už 4759 vaikus. Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. kovo 19 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija išmokų vaikams preliminariai išmokėjo 276 611,01 Eur.

Svarbu tai, kad išmoka vaikui, kaip ir kitos socialinės išmokos, mokama nuo teisės atsiradimo dienos už praėjusį mėnesį ir grąžinama ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių. Tai reiškia, kad net jeigu tėvai kreiptųsi ir 2018 m. lapkričio mėn., išmoka bus išmokėta nuo 2018 m. sausio 1 d. Vadinasi, nėra būtinybės kreiptis jau 2018 metų pradžioje.

Pateikti prašymą išmokai vaikui gauti galima elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt. Kaišiadorių miesto seniūnijos gyventojai prašymą gali pateikti Kaišiadorių miesto seniūnijoje arba Socialinės paramos skyriuje, o kitų seniūnijų gyventojai kreipiasi į seniūnijas pagal gyvenamąją vietą.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.