Savivaldybės administracijai skirta dotacija atliekų konteineriams įsigyti

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktorius pasirašė dotacijos teikimo sutartį. Šia sutartimi Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas įsipareigoja suteikti Savivaldybės administracijai ne didesnę kaip 55940,00 Eur dotaciją.

Dotacija skiriama pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų priemonių (konteinerių) įsigijimui. Sutartyje numatyta, kad iki 2019 m. sausio 21 d. turi būti nupirkti ir gyventojams išdalinti 1750 namų valdų po vieną 120 l talpos ir 1000 namų valdų po viena 240 l talpos naują pakuočių atliekų surinkimo konteinerį. Toks pat kiekis pakuočių atliekų surinkimo konteinerių bus įsigytas ir Gamintojų importuotojų organizacijos lėšomis.

Pakuočių atliekų tvarkymo sistemos kūrimas ir vystymas Kaišiadorių rajono savivaldybėje, vykdant pakuočių atliekų surinkimo sistemos infrastruktūros (konteinerių) plėtrą, projekto tikslas – mažinti atliekų kiekį patenkantį į sąvartynus sudarant atliekų turėtojams galimybes rūšiavimo galimybes. Įgyvendinamu projektu siekiama plėtoti pakuočių surinkimo infrastruktūrą, sudaryti sąlygas individualių namų valdų gyventojams rinkti ir rūšiuoti pakuočių atliekas ir antrines žaliavas) jų susidarymo vietoje.

Įsigyti konteineriai taip pat padės įgyvendinti Kaišiadorių rajono savivaldybės prievolę – komunalinių atliekų sraute rūšiuoti esančias pakuočių atliekas organizuojant rūšiuojamo surinkimo sistemą. Projektas finansuojamas 50 proc. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ir 50 proc. Gamintojų importuotojų organizacijos lėšomis.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.