Savivaldybės įstaigos pildo asmens apsaugos priemonių rezervą

Tęsiantis karantinui ir nemažėjant susirgimų COVID-19 skaičiui, Kaišiadorių rajono savivaldybės įmonės, švietimo ir gydymo įstaigos kaupia ir nuolat pildo asmens apsaugos priemonių rezervą. Apsaugos priemonių rezervas įstaigose nuolat stebimas ir vienkartines apsaugos priemones įstaigos kaupia ir perka pagal savo veiklos pobūdį ir keliamus saugumo reikalavimus.

Apsaugos priemonių rezervą kaupia ir Savivaldybės administracija. Pagal nustatytus reikalavimus įstaigos ir ūkio subjektai privalo turėti 30 dienų asmens apsaugos priemonių rezervą, o rekomenduojama iš anksto pradėti pirkimus papildymui, kai rezervas pasiekia 50 dienų.

Šiuo metu tokį asmens apsaugos priemonių rezervą ir dar didesnį nei reikalaujama yra sukaupusios Kaišiadorių rajono socialines paslaugas teikiančios, sveikatos apsaugos ir švietimo įstaigos bei Mobilus koronaviruso patikros punktas, veikiantis Kaišiadoryse. Mažesnius rezervus turi savivaldybės įmonės, tačiau šiuo metu atlieka pirkimus ir rezervą pildo.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.