Savivaldybės mero patarėju pradėjo dirbti T. Vaicekauskas

Kaišiadorių rajono savivaldybės mero patarėju nuo š. m. rugsėjo 11 dienos pradėjo dirbti Tomas Vaicekauskas. Savivaldybės mero patarėjas laikinai kuruos dalį mero pavaduotojui priskiriamų sričių, taip pat užtikrins geresnę savivaldybės administracijos įgyvendinamų projektų kontrolę.

Savivaldybės mero patarėjas bus atsakingas už socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo priežiūros, sąlygų neįgaliųjų gyventojų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymo; savivaldybės įmonių veiklos priežiūros; seniūnijų ūkinės veiklos priežiūros ir tobulinimo; kaimo plėtros ir bendruomenių veiklos plėtojimo; aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos; viešosios tvarkos palaikymo; savivaldybės ir valstybės turto valdymo priežiūros; viešųjų pastatų atnaujinimo, kelių ir gatvių tvarkymo projektų įgyvendinimo kontrolės; vandentvarkos, aplinkos apsaugos, energetikos projektų įgyvendinimo kontrolės ir kitų strateginių projektų koordinavimo; butų savininkų bendrijų valdymo organų ir bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės, daugiabučių namų renovacijos skatinimo; komunalinių atliekų tvarkymo sistemos, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo sistemos priežiūros; šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos priežiūros; savivaldybės būsto fondo ir savivaldybės socialinio būsto fondo priežiūros, gatvių apšvietimo atnaujinimo priežiūros veiklos sričių  kuravimą. Taip pat dalyvaus įvairių darbo grupių ir komisijų veikloje, kitų valstybės institucijų, savivaldybių rengiamose konferencijose, seminaruose, susitikimuose, kuriuose pagal kompetencijos sritis atstovaus  Kaišiadorių rajono  savivaldybę.

Pagal 2015-05-28 savivaldybės tarybos priimtą sprendimą Nr. V17-161, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriate buvo numatytos šešios pareigybės, todėl mero patarėjas priimamas į buvusią laisvą pareigybę. Patvirtintame 2018 metų savivaldybės biudžete yra numatytos lėšos visų patvirtintų pareigybių išlaikymui, todėl papildomo finansavimo nereikės.

Kaišiadoriečiams.lt primena, kad Tomas Vaicekauskas prieš tai ėjo Kaišiadorių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas. Tačiau, Kaišiadorių rajono savivaldybėje rugpjūčio 30 dieną vyko neeilinis tarybos posėdis, kuriame buvo svarstomi Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Česlovo Nevieros, jo pavaduotojo Tomo Vaicekausko bei Kaišiadorių rajono mero pavaduotojo Algimanto Janavičiaus atleidimo iš užimamų pareigų klausimai. Šiame tarybos posėdyje buvo nubalsuota atleisti Tomą Vaicekauską iš užimamų pareigų išmokant nustatyto dydžio kompensaciją nuo rugpjūčio 31 dienos.