Savivaldybės taryba pritarė įvairių investicinių projektų įgyvendinimui

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2016 m. rugsėjo 29 d. priėmė sprendimus dėl Kaišiadorių rajono savivaldybėje ketinamų įgyvendinti investicinių projektų.

Pritarta projektui „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas aplink Girelės II tvenkinį Kaišiadorių mieste“. Priemonės tikslas – pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas, siekiant padidinti gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo. Kaišiadorių mieste planuojama įrengti apie 1,11 km pėsčiųjų ir dviračių taką, kurio plotis apie 2,5 m. numatoma asfaltbetonio danga. Prie Paukštininkų gatvės Kaišiadorių mieste planuojama įrengti apie 1,67 km. pėsčiųjų ir dviračio tako.

Pritarta projektams pagal 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“ įgyvendinimo. Šios priemonės tikslas – plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais – gerinti šių kelių techninius parametrus ir diegti eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones. Vykdant šį projektą planuojama įdiegti eismo saugos priemonę Kaišiadorių rajone, t. y. įrengti dviračių taką prie kelio Nr. 1808 (dviračių tako schema pridedama) ir rekonstruoti Kaišiadorių miesto V. Kudirkos, Maironio ir J. Basanavičiaus gatves, o projektą „Eismo saugos priemonės diegimas Kaišiadorių miesto Ąžuolyno gatvėje“ įtraukti į rezervinį projektų sąrašą.

Pritarta projektui „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ pagal priemonę 04.3.1-APVA-V-003. Vykdant šį Projektą 100 procentų bus finansuojamos Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos pastato energijos vartojimo audito ataskaitos, energinio naudingumo sertifikato ir investicijų projekto parengimo išlaidos, neviršijančios 5060 Eur sumos.

Pritarta Kauno rajono savivaldybės administracijos teikiamam projektui ,,Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kauno, Jonavos, Prienų, Kaišiadorių rajonų ir Birštono savivaldybėse“. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais įgyvendins projektą ,,Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kauno, Jonavos, Prienų, Kaišiadorių rajonų ir Birštono savivaldybėse“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“. Projekto tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą savivaldybių viešojo valdymo institucijų teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu, savivaldybėse įgyvendinant paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones.

Pritarta  projektams pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“. Taryba nusprendė pritarti teikiamiems projektams, finansuojamiems pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą.  Pagal programoje numatytas veiklas bus įgyvendinami šie projektai: „VŠĮ Kruonio pirminės sveikatos centro pastato atnaujinimas“, „Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ gražios ir saugios lauko aplinkos sukūrimas“, atnaujinanti Žaslių pagrindinės mokyklos dienos centro sporto aikštyną, jame įrengiant krepšinio, tinklinio, žaidimų aikšteles, apšvietimą, tvorą pritaikant aikštelę vaikų dienos centru. Pagal veiklą 7.2.2.2 „Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas ir (arba) rekonstravimas“ bus rekonstruoti įrenginiai: Kasčiukiškių, Zūbiškių, Neprėkštos, Mikalaučiškių, Tauckūnų, Vilūnų, Guronių (Žaslių gel. stotis), Nemaitonių kaimuose.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba taip pat pritarė rezerviniams projektams pagal priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Šiuo spendimu pritarta projektams dėl Žiežmarių nuotekų valyklos rekonstrukcijos, vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos Kaišiadorių mieste projektavimo ir statybos darbų, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Pravieniškių I kaime, Kaišiadorių rajone bei nuotekų valymo įrenginių statybos Pravieniškių I kaime.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.