Seimas įstatyme įtvirtino galimas švietimo įstaigų vadovų atšaukimo iš pareigų priežastis

Seimas pritarė siūlymui Švietimo įstatyme nustatyti baigtinį sąrašą priežasčių, dėl kurių švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovas gali būti atšauktas iš pareigų.

Nustatyta, kad valstybinės ar savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovas nepasibaigus jo kadencijai galės būti atšaukiamas iš pareigų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) tik dėl šių priežasčių:

asmuo praranda nepriekaištingą reputaciją;

paaiškėja, kad dalyvaudamas viešame konkurse vadovo pareigoms eiti nuslėpė ar pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis, dėl kurių negalėjo būti priimtas į vadovo pareigas.

Taip pat papildyti reikalavimai nepriekaištingai reputacijai. Asmuo negalės būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu:

Jis yra ar buvo įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys, jeigu nuo narystės pabaigos nepraėjo 3 metai;

jis yra pripažintas šiurkščiai pažeidęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus ir nuo pažeidimo padarymo nepraėjo 3 metai.

Šiuo metu Švietimo įstatyme nenurodomos priežastys, dėl kurių švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovas gali būti atšauktas iš pareigų.

Švietimo įstatymo pataisoms pritarė 111 Seimo narių, prieš nebalsavo nė vienas, susilaikė 4 parlamentarai.

Pataisos įsigalios 2024 m. birželio 1 d. Iki to laiko valstybinių ar savivaldybių švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalininkų susirinkimai) iki turės priimti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.