Seimas po svarstymo pritarė siūlymui dar 3 mėnesiams pratęsti ekstremaliųjų situacijų metu kariams suteiktus įgaliojimus jiems nepavaldžių asmenų atžvilgiu

Seimas po svarstymo pritarė siūlymui dar trims mėnesiams – iki 2022 m. gegužės 13 d. – pratęsti Respublikos Prezidento 2021 m. rugpjūčio 13 d. dekretu ir Seimo 2021 m. rugsėjo 10 d. nutarimu priimtą sprendimą, kuriuo kariams ekstremaliosios situacijos dėl masinio migrantų antplūdžio metu suteikti įgaliojimai jiems nepavaldžių asmenų atžvilgiu.

„Per pastarąjį pusmetį, kai kariai buvo įtraukti į situacijos pasienyje valdymą atremiant Aliaksandro Lukašenkos režimo hibridinę ataką, beveik 10 tūkst. karių vienaip ar kitaip, kad ir po kelias dienas, kas ilgiau, kas trumpiau, atliko tarnybą pasienyje, bet vienas pagrindinių principų atliekant tarnybą ir efektyviai įgyvendinant uždavinius yra tų pačių teisių turėjimas, kokias turi pasienio apsaugos pareigūnai, nes norint sustabdyti nelegalų srautą reikia turėti bent jau panašius įgaliojimus“, – pritarti pratęsimui kvietė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Pasak ministro, šie įgaliojimai taikomi tiktai pasienio ruože, kuriame kariai atlieka budėjimą, patruliavimą kartu su pasienio tarnybos pareigūnais.

Dekretu kariams, vykdantiems užduotis kariniuose vienetuose, kurie ekstremaliosios situacijos dėl masinio migrantų antplūdžio metu padeda Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Viešojo saugumo tarnybos pajėgoms vykdyti jų funkcijas, likviduojant šią ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius Lietuvos Respublikos pasienio ruože ir asmenų, neteisėtai kirtusių Lietuvos Respublikos sieną su Baltarusijos Respublika, laikino sulaikymo ir (arba) apgyvendinimo vietose, suteiktos šios teisės:

  • duoti privalomus nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams;
  • persekioti ir sulaikyti asmenis, nevykdančius karių privalomų nurodymų arba įtariamus padarius ar darančius nusikalstamą veiką ar kitą teisės pažeidimą;
  • laikinai apriboti galimybę patekti į tam tikrą teritoriją ar patalpą, sustabdyti joje vykdomus darbus, tam tikroje teritorijoje apriboti ar uždrausti transporto priemonių eismą;
  • tikrinti asmenų, transporto priemonių, ginklų ir kitų daiktų dokumentus;
  • atlikti asmens apžiūrą ir jo turimų daiktų patikrinimą;
  • sustabdyti, tikrinti ir apžiūrėti transporto priemones, jose esančius krovinius ir daiktus, taip pat asmenis ir jų bagažą;
  • panaudoti specialiąsias priemones.

Nutarimo „Dėl kariams ekstremaliosios situacijos atveju suteiktų teisių suteikimo trukmės pratęsimo“ projektui po svarstymo pritarė 120, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė vienas Seimo narys.