Skirta lėšų Žiežmarių sinagogos pastato pritaikymui kultūrinei ir pažintinei veiklai

Lietuvos Respublikos kultūros ministras 2017 m. spalio 3 d. įsakymu papildė 2017 m. sausio 10 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymą Nr. ĮV-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ į finansuojamų objektų sąrašą įtraukdamas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos projektą Žiežmarių sinagogos išsaugojimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams. Projekto įgyvendinimui skirta 176720,23 Eur ES lėšų, o Savivaldybė biudžeto lėšomis prisidės 15 proc.

Unikali medinė Žiežmarių sinagoga, pastatyta XIX a. antroje pusėje, daugelį metų buvo paversta sandėliu ir laikui bėgant tapo avarinės būklės. Siekiant pašalinti sinagogos avarinę būklę nuo 2015 m. Kaišiadorių rajono savivaldybė kartu su LR Kultūros departamentu pagal parengtą ir patvirtintą projektą pradėjo vykdyti tvarkybos darbus, kuriuos ketinama baigti iki 2018 m. vidurio. Šiuo projektu siekiama išsaugoti žydų tautos palikimą, išnaudoti kultūrinio paveldo objekto potencialą efektyvesnio turizmo regione didinimui bei visuomenės poreikiams.

Projekto metu ketinama atlikti sinagogos (Vilniuas g. 5, žiežmarių m., Kaišiadorių r. sav.) paprastojo remonto darbus ir pritaikyti pastatą kultūrinei ir pažintinei veiklai (įsigyti įrangą ir baldus kultūros veiklai). 2016 metais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. ĮV 200 buvo skirta 85 000 Eur valstybės biudžeto lėšų ir 104 000 Eur skyrė Savivaldybės taryba. 2017 metais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. ĮV-410 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. ĮV-974 redakcija) skirta150 000 Eur valstybės biudžeto lėšų ir 57 000 Eur skyrė Savivaldybės taryba.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.