Skirtas finansavimas Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenių projektams

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Česlovo Nevieros 2017 m. birželio 14 d. įsakymu „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 m. kaimo bendruomenių konkurso finansuojamų projektų sąrašo ir skiriamų lėšų dydžio tvirtinimo“ patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 m. kaimo bendruomenių konkurso finansuojamų projektų sąrašas.

Iš viso skirta Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 m. kaimo bendruomenių konkurso projektų finansavimui skirta 5000 Eur. Šis sąrašas patvirtintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. V17-(1.1)-29 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ bei Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 m. kaimo bendruomenių projektų konkurso nuostatų, patvirtintų Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V1E-525 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 m. kaimo bendruomenių projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“, 20 punktu ir atsižvelgdamas į Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 m. kaimo bendruomenių projektų vertinimo komisijos 2017 m. birželio 14 d. posėdžio protokolą Nr. 1, finansavimas paskirtas šiems projektams:

Eil Nr. Projektą pateikusi asociacija Projekto pavadinimas Skiriama suma, Eur
1 Žaslių bendruomenės veiklos centras Žasliams – 560

918,39 Eur

2 Mikalaučiškių bendruomenė Nors esam užkampyje, bet norim jaustis Lietuvos gražia dalimi

618,40 Eur

3 Kaimo bendruomenė „Viltija“ Sveikatos link šiaurietišku žingsniu

430,60 Eur

4 Vilūnų kaimo bendruomenė Vilūnų kaimo bendruomenės darbai ir renginiai – Lietuvos šimtmetį pasitinkant

600 Eur

5 Kaimo bendruomenė „Rusių pakrantė“ Anūkų šventė Rusiuose

618,40 Eur

6 Pravieniškės-1 bendruomenės veiklos centras „Praviena“ Bendradarbiavimo tiltas. Lietuva – Estija

718,40 Eur

7 Dainavos krašto bendruomenė „Ateitija“ Gyvenamosios aplinkos gerinimas Dainavos kaime

395,81 Eur

8 Anglininkų bendruomenė Socialinis kiemas

700 Eur

Iš viso:

5000 Eur

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.