Skirtas finansavimas Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centrui ir Kaišiadorių meno mokyklai

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė 2017 m. spalio 10 d. įsakymu „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ skyrė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos projektui – Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Kaišiadorių rajone 185458,09 Eur finansavimą. Siekiant pagerinti neformaliojo švietimo veiklų kokybę ir padidinti jų prieinamumą Kaišiadorių rajone planuojama atnaujinti Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro ir Kaišiadorių meno mokyklos infrastruktūrą.

Sporto centre vyksta įvairių sporto šakų (futbolo, krepšinio, plaukimo, dziudo, stalo teniso, lengvosios atletikos ir kt.) treniruotės, kurias lanko apie 600 ugdytinių. Didžiausias poreikis yra pagerinti krepšinio, plaukimo, atletinės gimnastikos ir dziudo sporto šakų kokybę, padidinti jų prieinamumą bei išplėsti Sporto centre vykdomas veiklas įtraukiant naują sporto šaką – tinklinį. Šiuo metu Sporto centre trūksta naujos įrangos, būtinos šių sporto šakų kokybiškam prieinamumui užtikrinti. Atnaujinus dviejų lauko krepšinio aikštelių (A. Brazausko gimnazijos ir V. Giržado progimnazijos) įrangą, baseino įrangą ir papildžius gimnastikos bei dziudo salę naujais treniruokliais bus pagerinta keturių neformaliojo švietimo sporto šakų kokybė ir prieinamumas Kaišiadorių rajone. Taip pat atnaujinus lauko tinklinio aikštelės įrangą prie A. Brazausko gimnazijos bus išplėstos Sporto centre vykdomos neformaliojo švietimo veiklos suformuojant naujas tinklinio sporto šakos grupes. Iš viso projekte planuojamos investicijos į 5 sporto šakas: krepšinį, plaukimą, atletinę gimnastiką, dziudo ir tinklinį.

Meno mokykla vykdo įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas (muzikos, dailės, dainavimo ir kt.), kurias lanko apie 400 ugdytinių. Didžiausias poreikis yra pagerinti muzikos ir dailės programų kokybę bei padidinti jų prieinamumą. Meno mokykloje vyksta pučiamųjų, styginių, liaudies instrumentų, akordeono, fortepijono, taip pat piešimo, keramikos ir kiti užsiėmimai. Trūksta naujos įrangos, būtinos šių veiklų kokybiškam prieinamumui užtikrinti. Įsigijus naujų muzikos instrumentų (fortepijoną, kankles, klarnetą, tūbą, saksofoną-baritoną, akordeoną) bei papildžius dailės programos įgyvendinimui skirtą įrangą nauja (keramikos degimo krosnimi) bus pagerinta dviejų neformaliojo švietimo programų krypčių kokybė ir prieinamumas Kaišiadorių rajone (muzikos ir dailės).

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba sprendimą dėl šio projekto įgyvendinimo priėmė 2017-02-22 dieną, pagal kurį Savivaldybė prie projekto įgyvendinimo prisidės ne mažiau kaip 32728 Eur.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto