Skirtas finansavimas projektui „Žaslių pagrindinės mokyklos dienos centro sporto aikštyno atnaujinimas“

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR žemės ūkio ministerijos pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ paramos sutartį.

Šia sutartimi Žaslių pagrindinės mokyklos dienos centro sporto aikštyno atnaujinimui skirta iki 160000 Eur parama, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija prie šio projekto įgyvendinimo savo lėšomis turės prisidėti iki 40000 Eur

„Įgyvendinamo projekto tikslas – atnaujinti Žaslių pagrindinės mokyklos dienos centro sporto aikštyną, teikiant dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams. Projekto metu numatoma įrengti lauko sporto įrengimus ir vaikų žaidimų aikštelę su įvairiais įrenginiais, naujas krepšinio bei tinklinio aikšteles, bėgimo takus. Projekto metu aikštynas taip pat bus aptvertas saugia tvora, sutvarkytas aikštelės lauko apšvietimas, įrengtos šiukšliadėžės, dviračių stovai, suolai bei vėliavų laikikliai“, – sakė Savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Šiuo metu esamas aikštynas yra neaptvertas, krepšinio ir tinklinio aikštelių dangos bei įranga susidėvėję, žaidimų aikštelės nėra pritaikytos dienos centrą lankantiems vaikams. Numatoma, jog projektas bus baigtas įgyvendinti 2019 m. birželio mėnesio pabaigoje.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.