Slaptieji Vytenio – Mindaugo protokolai

XX amžiuje Sovietų Sąjunga ir nacistinė Vokietija žaibiškai bei slaptai pasidalino Vidurio Europą. Molotovo – Ribentropo paktas sukaustė Europą totalitarizmo grandinėmis. Lietuva ištvėrė Sibirą, koncentracijos stovyklas, emigraciją į Ameriką, bet tautos atmintyje liko nuoskaudos, baimės ir nerimas. Dar ir šiandien lietuviai prisimena, kaip namo vežė senelių, tėvų ir brolių kaulus… Po katastrofų epochos išpopuliarėjo liudijimo literatūra – knyga po knygos šokiravo visuomenę atskleisdama, kokį pragarą kentė žmonės, atsidūrę grubios politikos gniaužtuose. Nors plieninis Stalino režimas žlugo XX a., tačiau kruvinieji metodai vis dar kausto mūsų šalies demokratinius pamatus.

XXI amžiuje „Vytenis ir Mindaugas“ pradėjo Kaišiadorių rajono dalybas. Nors vyriausybė dar tik svarsto oro uosto projekto galimybę Lietuvoje, Kaišiadorių savivaldybė jau turi parengusi bendrąjį rajono planą. Jį ketina siūlyti vyriausybei kaip patį tinkamiausią ir vienintelį visoje Lietuvoje (ar tikrai negali to pasiūlyti kiti rajonai?). Šių metų kovo 3 dieną Kaišiadorių kultūros centre vyko susirinkimas ir diskusija su gyventojais, buvo pažadėta atsižvelgti į gyventojų pasiūlymus. Deja, pažadai liko anapus tikrovės. Balandžio pabaigoje TPDR sistemoje buvo paviešintas protokolas. Šio susirinkimo dalyvius ŠOKIRAVO oficialiame puslapyje pateikta informacija. Beje, kažkaip keistai atrodo, kad 2020-04-22 įkelto protokolo statusas yra „neaktualus“…

Nijolė Venskutonienė pastebėjo, kad viešame protokole buvo pašalinta jos pavardė ir įtraukta kitos – visiškai nepažįstamos moters pavardė (Nijolės Sedlickaitės), kuri nežinia, ar iš viso dalyvavo susirinkime. Daugiau N. Sedlickaitės klausimų protokole nėra užfiksuota. Protokole rašoma: „Nijolė Sedlickaitė (pastaba: iš tiesų klausia Venskutonienė) klausė, kiek pinigų už šį pasiūlymą gaus savivaldybė, meras ar M. Nasevičius asmeniškai?“ (5 psl.). Taip pat pastebėta, kad šis klausimas apkarpytas, t. y. sąmoningai patrumpintas. Suprantama, kad sekretorė iš protokolo išmeta nereikšmingas frazes. Tačiau kodėl iš viešo dokumento iškerpamos esminės detalės ir netgi pakeičiama pavardė? Nijolė Venskutonienė uždavė visai bendruomenei aktualų klausimą apie kapines: „Kur kapines mūsų dėsit? 10 žmonių reiks perlaidoti, kur man juos reiks dėti? Jums labai juokinga, Jūs norite viską tik išparduoti.“ Ar sekretorė kapines laiko nesvarbiu klausimu? O gal liepta pašalinti neskaidrias vietas? Į N. Venskutonienės klausimą apie kapines buvo atsakyta sovietiniais pavyzdžiais – susirinkimo pirmininkas Mindaugas Nasevičius teigė, jog nereikia daryti tragedijos, nes sovietiniais laikais buvo iškelta dar daugiau gyventojų ir bažnyčių. Tai kodėl dabar kyla problemų? Juk tam ir kuriami bendrieji planai. Šie žodžiai įžeidė katalikišką bendruomenę ir žinia pasiekė laikraščius. Galbūt viešoji nuomonė paskatino sunaikinti įkalčius? Kas atsakys, KODĖL iš protokolo dingo KAPINĖS?

Vidmantas Kerševičius siūlė Kaišiadorių savivaldybei naują projektą, tačiau valdžia įjungė „kurčiųjų“ režimą ir neigė gyventojo žodžius. Vyras kalbėjo aiškiai ir argumentuotai, tačiau jo žodžiai taip pat buvo išmesti iš protokolo (6 p.). V. Kerševičius įvardino konkrečius asmenis, kurie jam suteikė informaciją apie buferinę zoną bei paliudijo, kad turi direktoriaus raštišką atsakymą, kad ten nėra buferinės zonos. Taip pat teigė, kad vyksta manipuliacija dėl sąvokų „buferinė zona“, „gamtinis karkasas“. Protokole gyventojo atsakymas taip sutrupintas, kad net nėra aišku, apie kokią problemą kalbama. Nejaugi Kaišiadorių savivaldybei netinka vietinių žmonių projektai? Tik oro uostas gali išgelbėti kraštą? O nuo ko jį reikia gelbėti? Kodėl kuriama baimės ir pasaulio pabaigos retorika? Valdininkai nuolat kartoja, kad mažėja gyventojų, trūksta darbo vietų. Kur tyrimai, kurie paaiškintų tikrąsias priežastis? Kodėl valdžia kalba be argumentų, be ekspertų išvadų? Kaip galima tikėti tokiais „oro pažadais“?

Virginijaus Valentinavičiaus, siūliusio atsisakyti oro uosto projekto, žodžiai taip pat buvo iškirpti iš protokolo. Dokumente liko tik ši frazė: „Virginijus Valentinavičius siūlė atsisakyti šio ploto, kad nebūtų konflikto.“ Nors vyras teigė, kad plotą turėtų pasirinkti valstybė, o ne savivaldybė. Vyras išreiškė priekaištą, kad „darbštuolė“ savivaldybė ketina užbėgti valstybei už akių ir pakišti „gatavą sprendimą“. Kodėl iškerpama ši frazė: ar nepatogu pripažinti hierarchiją? Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, savivaldybė paklūsta vyriausybės sprendimas – atvirkščiai būti negali.

Ūkininkas Saulius Stirna uždavė dar rimtesnį teisinį klausimą: „Šioje teritorijoje, gerbiamieji, yra saugotina teritorija: miške peri juodieji gandrai, gervės ir auga į raudonąją knygą užrašytų augalų? Ar tai suderinta su Aplinkos ir apsaugos ministerija? Ar turite raštišką atsakymą?“ Deja, protokole ištrinamas klausimas apie raštišką atsakymą. Protokole rašoma taip: „Saulius Stirna klausė, ar, rengiant projektą, buvo suderinta su Aplinkos ministerija, kadangi teritorija yra saugoma, joje peri juodieji gandrai, gervės, auga į raudonąją knygą įrašyti augalai.“ Dalyvavusiam susitikime kitam ūkininkui Petrui Morkūnui kyla klausimas, kodėl išbraukiami esminiai klausimai apie dokumentus. Viešai buvo patvirtinta, kad savivaldybė turi raštiškus sutikimus. Akivaizdu, kad S. Stirnos klausimas buvo ne apie gandrus ir gerves, o apie teisinius raštus. KUR YRA RAŠTIŠKAS SUTIKIMAS? Ar jis dingo, kaip ir pilnas protokolas?

Ūkininkas P. Morkūnas taip pat stebisi, kodėl iš protokolo pašalintas jo klausimas apie koncepciją. Vyras uždavė klausimą: „Dėl plyno lauko arealo klausimas. Aiškinamajame rašte parašyta, kad koncepcija galioja 20 metų, o bendrojo plano sprendiniai 10 metų. Ar ta koncepcija gali kažkaip atsinaujinti? Viešai atsakoma, kad negali atsinaujinti, nes koncepcija neturi genetinio kodo. Tačiau iš protokolo dingsta ir klausimas, ir atsakymas.

Ūkininkai taip pat pasakoja, kad Kaišiadorių savivaldybė pakeičia ne pirmą protokolą. Praėjusiais metais ūkininkai parašė peticiją Prezidentui, Premjerui, Aplinkos apsaugos ministerijai ir kitoms atsakingoms institucijomis. Po šios peticijos buvo suorganizuotas susirinkimas (2019 12 15), kuriame buvo sutarta atsisakyti oro uosto ir plyno lauko arealo idėjos bendrame plane, nes į teritoriją patenka vienos iš derlingiausių valstybės žemių. Jos laikomos saugotinomis ir ypatingai vertingomis. Deja, vieni dalykai buvo sutarti susirinkime, o kiti atsirado protokole. Tiesa,  dalyvius stebina ir organizaciniai nesklandumai – keturi ūkininkai buvo pakviesti į susirinkimą, o vėliau atsirado protokolas ir paaiškėjo, kad savivaldybėje įvyko posėdis. Šiame (2020 03 03) susirinkime irgi buvo užduotas panašus klausimas – Jonas Palaima klausė: „Ar čia vyksta teritorijų planavimo dokumento viešas svarstymas, ar planų viešas viešinimas?“ Protokole fiksuojama ši informacija, tačiau bandoma išsisukti nuo aiškaus atsakymo: TAIP, NE. Asta Stalaučinskienė paaiškino, kad tai yra „viešo svarstymo susirinkimas“ (4 p.). Siaubingiausia tai, kad garso įrašas (ypač nutarimai) – nesutampa su protokolo nutarimais, kurie vyko 2019 12 15. Gyventojams kyla natūralus klausimas: ar tokie veiksmai yra legalūs? Ūkininkai planuoja kartu su gyventojais kreiptis į teismą.

Rokas Venskutonis uždavė klausimą apie statybas. Vyras grįžo iš Kanados prieš kelis metus ir atidarė Kaišiadorių rajone (Cineikių km.) statybų įmonę – rajonui sukūrė darbo vietų. Deja, jaunas vyras su šeima atsidūrė nežinioje. Kas žino, kada teks su žmona ir mažamečiu sūnumi išeiti iš savo paties namų? Atsakymų nėra – visi teigia, kad čia ne savivaldybės kompetencija, niekas nieko nežino ir nenori pasakyti – tik „nekaltai planuoja“. Įdomiausia tai, kad gyvai R. Venskutonis ištaria frazę: „Kaip man žinoti, ar aš būsiu išvarytas iš namų? Kaip suprantu, aš galėčiau statyti namą ir man niekas negali uždrausti?“ Protokole lieka tik vienas klausimas: „Rokas Venskutonis kausė, kaip bus įvertintos žemės, kurios patenka į oro uosto statybai numatytą teritoriją?“ Iš dviejų svarbių ir skirtingų klausimų paliekamas tik vienas. Niekur nėra nurodyta, kad sekretorė privalo rašyti tik vieną – vieno asmens klausimą. Priešingai, matome, kad daugelis gyventojų uždavė po kelis klausimus iš eilės ir jie buvo užregistruoti. Spėčiau, kad sekretorė nenugirdo, bet tai nėra pateisinimas – susirinkime buvo daromas garso įrašas, apie tai paskelbė susirinkimo pirmininkas Mindaugas Nasevičius. Be to, garso įrašas yra  įprasta susirinkimų praktika. Vadinasi, sekretorė galėjo ir privalėjo išklausyti įrašą daugybę kartų ir pateikti tiksliausią variantą. Kodėl šis darbas buvo neatliktas kokybiškai? Juk tai oficialus ir viešas dokumentas. Negana to, R. Venskutonio žmonos Linos Venskutonienės klausimas: „Ar turite žmonių sąrašą, kurie sutiktų su oro uostu?“ –  yra apskritai dingęs iš protokolo. Moters vardas netgi nėra įtrauktas į protokolą.

Ar gyventojų klausimai kažkaip atrenkami? Pavyzdžiui, Jono tinka, o Onutės – ne, nes Onutė per daug klausia. Onutę braukiam iš viso, o Jonuką apkarpome, tada tiks. Iš tiesų svarbus ir ne kartą keltas klausimas yra APKLAUSA. Kur yra gyventojų apklausa? Kaip galima kalbėti gyventojų vardu, kai nėra jokio įrodymo, ką tie žmonės galvoja? Visame protokole nėra NĖ VIENO pozityvaus klausimo apie tai, kaip bus vykdomas projektas, kokios darbo vietos atsiras, kada prasidės darbai. NĖ VIENAS gyventojas neišsakė palaikymo ir džiaugsmo, apie kurį kalba meras Vytenis Tomkus ir administracijos direktorius Mindaugas Nasevičius. Kaip manote, ar čia visuomenė akla, ar savivaldybei nepavyksta užburti žmonių pasenusiais triukais?

Juokingiausia ir graudžiausia, kad protokolo neatitikimus galima užfiksuoti palyginus per TV3 žinias ištransliuotą Dainiaus Čiurinsko klausimą: „Merui klausimas. Skaičiau ataskaitą Lietuvos Bendrojo plano poveikio aplinkai vertinimą, ten yra pliusai ir minusai. Taip bendrai pasižiūrėjus, visi pliusai yra Lietuvos ekonomikai, visi minusai yra vietiniams gyventojams, t. y. aplinka, ekologija, sveikata – viskas įvertinta kaip minusas. Mano klausimas Kaišiadorių merui: Kas Jums svarbiau – pinigai ar žmonių sveikata?“ Raiškiai ištariama frazė LIETUVOS ekonomika, tačiau protokole išlieka tik ekonomika. Nors atrodo menka klaidelė, tačiau ji keičia VISO SAKINIO reikšmę. D. Čiurinskas akcentuoja pliusus šaliai, o meras vis pamiršta, kad yra ne Prezidentas ir ne pasaulio gelbėtojas…

D. Čiurinskas primena, kad oro uostas nėra naudingas Kaišiadorių rajonui, todėl meras turėtų išgirsti žmones ir juos ginti. Spėkite, ar ši vieta lieka protokole? Žinoma, NE. Ištrinamas toks tekstas: „Kaip suprantu, bėgate prieš traukinį, nes dar galutinio sprendimo nėra niekur, tai galėtumėte atsiklausti visuomenės nuomonės, ką jie galvoja apie oro uostą. Ir jeigu ji neigiama, jūs kaip meras turėtumėte kryžiumi gulti, kad jo čia nebūtų, o ne bėgti prieš traukinį ir rezervuoti. Kitas dalykas tai yra dėl darbo vietų, kur jūs sakėte aukštos kvalifikacijos. Aukštos kvalifikacijos darbuotojai bet kuriuo važinės iš Vilniaus, nes jūs čia tokių neturite, kitas dalykas žemos kvalifikacijos darbuotojams daug arčiau Elektrėnai negu Kaišiadorys. Kas lieka Kaišiadorių savivaldybei – tikrai ne darbo vietos. Investicijos – taip sutinku, taip. Bet tarša, miškai, ekologija. Miškų minėjote, kad nedaug, turbūt pasivažinėjote per miškus ir matėte, kiek jų ten yra.

D. Čiurinskas pasako 3 esminius dalykus: I) Meras turi rūpintis savo krašto gyventojais, o ne visu pasauliu; II) Kaišiadoriečiai negaus darbo vietų; III) Bus padaryta akivaizdi žala ekologijai. Iš tiesų susumuoti esminiai argumentai netikėtai ištrinami. Nejaugi jie atrodo nesvarbūs? Kas taip nusprendė? Kodėl sekretorė neprotokoluoja visko? Čia nauja mada: rašau, ką noriu? D. Čiurinskas atvyko į susitikimą iš tiesų pasiruošęs – patikrinęs TPDRIS sistemą ir uždavė ne vieną tikslų klausimą, pavyzdžiui: „Dar vakar TPDRIS sistemoje nesimatė to punktyro, nesimatė, kad pramonės zoną nuėmėte. Norėčiau, kad būtų užregistruota visuomenės apklausa.“ Iš šio komentaro teliko frazė apie visuomenės apklausą. O kad išvakarėse pasikeitė informacija viešoje sistemoje – protokolas nutyli…

Protokolas nutyli ir žemių klausimą. Alvydas Čiurinskas per susirinkimą klausė, kodėl oro uostui skiriamos privačios žemės, juk šalia yra valstybinės teritorijos. Aš galiu pasakyti, kad ten yra valstybiniai miškai, bet jie neįtraukti. Žmogaus žemė nesvarbi, o valstybinė svarbi. Kaip čia suprasti? Jūs visą gyventojų žemę įtraukėte, o valstybinės žemės – ne. Draustinis, Kaugonių miškai. Džiunglėse pjaunami, o mes labai saugom valstybinius.“

„Vytenio ir Mindaugo“ slaptieji protokolai nutyli kapinių iškėlimą, naujas statybas, valstybinius miškus. Nutyli, kad kaišiadoriečiai turi ir daugiau idėjų nei oro uostas. Piešiama vizija, kad Kaišiadorys lyg bakužė, kaimų kaimas, kuris miršta dienomis – ir tik kelionė oru mus visus atgaivins. Nutyli, kad ūkininkų žemės yra derlingesnės nei siekia Lietuvos vidurkis. Nutyli, kad kaimuose gyvena žmonės, jaunos šeimos sugrįžta. Pamiršta, kad esame tarp Vilniaus ir Kauno. Pamiršta, kad mūsų geografinė padėtis pavydėtina (40 min. iki sostinės)… Nevykdo nei apklausų, nei tyrimų, tik kalba apie naivias ir vaikiškas idėjas. Gaila, bet kaimo žmonės žingeidūs, verslūs ir greitai pačiupo už skverno ir klausia: „Pasakysit tiesą?“

Būtent dėl tiesos gimė šis straipsnis. Šiose žemėse gyveno mano seneliai, kurie ilsisi Čiviškių kapinėse. Mano šventa pareiga ginti jų atminimą ir saugoti šventą ramybę. Jeigu ir Jūsų giminės ilsiki Cineikių arba Čiviškių kapinėse, susisiekite su manimi. Neleiskime, kad mus vėl įkalintų šizofreniškoje sovietinėje sistemoje – TIESA turi būti svarbiau už bet kokį projektą, už bet kokius verslus, pinigus.

Tikiuosi, kad visiems drauge pavyks Kaišiadorių konservatorių partijai priminti Bibliją ir Dievo žodžius: „Negeisk svetimo turto.“

Visą protokolą galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą.

Vaida Venskutonytė

___

Tai yra asmeninė skaitytojo nuomonė ir tinklalapio administracija nebūtinai su ja sutinka bei už ją neatsako.