Smurtą patyrę asmenis kviečiami kreiptis į specializuotą kompleksinę pagalbą teikiančius centrus

Kaip nurodyta LR Apsaugos nuo smurto įstatyme, Specializuotos pagalbos centras – viešąsias funkcijas atliekanti institucija, teikianti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems asmenims. Į juos gali kreiptis visų Lietuvos savivaldybių gyventojai.

Specializuotos pagalbos centrų veiklą reglamentuoja Specializuotos pagalbos centrų veiklos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A1-227 „Dėl Specializuotos pagalbos centrų veiklos aprašo patvirtinimo“.

Specializuotos pagalbos centras (toliau – SPC), gavęs iš policijos informaciją apie smurto artimoje aplinkoje atvejį ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens duomenis, pagal galimybes nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą SPC darbo dieną po informacijos gavimo, telefonu ar kitomis priemonėmis ir būdais susisiekia su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu ir jam pasiūlo specializuotą kompleksinę pagalbą.

Specializuota kompleksinė pagalba teikiama ir tuomet, jei smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo pats savarankiškai kreipiasi į SPC.

Ką gali pasiūlyti smurtą ar jo grėsmę patyrusiam žmogui SPC?

Jei smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo priima specializuotą kompleksinę pagalbą, konsultantas:

  • informuoja, konsultuoja ir (ar) tarpininkauja sprendžiant su smurtu artimoje aplinkoje susijusius klausimus;
  • suteikia psichologinę ir (ar) teisinę pagalbą. Jei reikia specializuotos psichologo ir (ar) teisininko pagalbos, su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu suderinamas konsultacijų laikas. Jei SPC nėra psichologo ir (ar) teisininko, SPC tarpininkauja, kad smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam asmeniui būtų suteikta reikiama pagalba kitoje valstybės ir savivaldybės institucijoje, įstaigoje ar nevyriausybinėje organizacijoje;
  • suteikia informaciją apie galimybę gauti specializuotą kompleksinę pagalbą, kurią teikia SPC;
  • kartu su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu sudaro veiksmų ir pagalbos priemonių planą;
  • su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu suderina jam priimtiniausią galimą tolesnės specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo būdą;
  • siekdami suteikti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam asmeniui bei užtikrinti teikiamos specializuotos kompleksinės pagalbos efektyvumą ir kompleksiškumą, prireikus bendradarbiauja su VTAS, savivaldybių įstaigomis, seniūnijomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis pagalbą smurtą patyrusiems asmenims, įstaigomis ir (ar) organizacijomis, teikiančiomis apnakvindinimo, apgyvendinimo ar kitas būtinas paslaugas, su policija, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisinę pagalbą teikiančiomis įstaigomis ir institucijomis ir kt.;
  • smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens prašymu tarpininkauja, kad smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam asmeniui būtų suteikta medicininė pagalba.

Jei smurto aukomis ar liudininkais buvo vaikai

Jei paaiškėja, kad vaikai buvo smurto artimoje aplinkoje liudininkai ir (ar) vaikai gyvena aplinkoje, kurioje buvo smurtauta, ir (ar) buvo smurtauta tiesiogiai prieš juos, SPC konsultantai nedelsdami, ne vėliau kaip kitą SPC darbo dieną po informacijos paaiškėjimo momento, elektroniniu paštu arba telefonu praneša apie tai VTAS. Taip pat praneša policijai, jeigu smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo į SPC kreipėsi savarankiškai.

SPC kontaktai

Kaišiadorių r. Asociacija „Kauno moterų draugija“ 8 603 89833 kmd.asoc@gmail.com

Kiti kontaktai

Smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims užtikrinama galimybė nemokamai naudotis emocinės pagalbos tarnybų paslaugomis, kurios yra pasiekiamos šiais kontaktais:

Emocinės paramos tarnyba Telefono numeris

El. adresas

Darbo laikas

 „Pagalbos moterims linija“  8 800 66366

pagalba@moteriai.lt

kasdien visą parą

 „Vilties linija“  116 123

 vilties.linija@gmail.com

kasdien visą parą

Daugiau pagalbos linijų.

SVARBU. bukstipri.lt – Vidaus reikalų ministerijos administruojama internetinė svetainės, skirta žmonėms, susidūrusiems su smurtu artimoje aplinkoje.

Bendrojo pagalbos centro numeris – 112.

Naujienos iš interneto