Spartinamas savarankiškai įgytų profesinių kompetencijų pripažinimas

Spartesnis savarankiškai įgytų profesinių kompetencijų pripažinimas, darbdavių įtraukimas į visas vertinimo sistemos grandis, centralizuotai vykdomas standartizuotas teorijos egzaminas – šie ir kiti profesinės kvalifikacijos įgijimo procedūrų pakeitimai įsigalios nuo kitų metų rugsėjo.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino naują asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarką, pagal kurią išduodamas profesinio mokymo diplomas. Tvarka suderinta su ekonomikos ir inovacijų bei socialinės apsaugos ir darbo ministrais.

„Plačiai išdiskutavę kompetencijų vertinimo tvarką su socialiniais partneriais keliame profesinio mokymo kokybės kartelę ir vertinimo patikimumą, į kompetencijų vertinimą aktyviai įtraukiami darbdaviai – tai leis profesiniam mokymui dar geriau atliepti darbo rinkos poreikius, kad profesinio mokymo programą baigiantieji mokėtų dirbti tikrai tai, ko reikės realioje darbo vietoje“,  – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Arūnas Plikšnys.

Sudaryta galimybė kompetencijų vertinime, kuris būtinas norint gauti profesinio mokymo diplomą,  dalyvauti ne tik formaliojo profesinio mokymo programą baigusiam mokiniui, bet ir savamoksliui, kuris profesines kompetencijas įgijo pameistrystės, darbo patirties, savišvietos, neformaliojo mokymosi būdais. Kompetencijų vertinimą organizuos Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

Akredituotos institucijos, vienijančios ir atstovaujančios darbdavių asociacijas, deleguos į kompetencijų vertinimo komisijas ekspertus – sektoriaus profesionalus praktikus iš įmonių, talkins rengiant užduotis.

Siekiant užtikrinti aukštus kvalifikacijos standartus, pretendentai turės atlikti ne tik praktinių gebėjimų užduotis, bet ir laikyti standartizuotą kompetencijų teorinės dalies testą, skirtą bazinėms žinioms įvertinti. Teorinės dalies testas bus vykdomas centralizuotai per Nacionalinės švietimo agentūros administruojamą elektroninę testavimo sistemą.

Praktinė vertinimo dalis vyks moderniausia įranga aprūpintuose profesinių mokymo įstaigų sektoriniuose praktinio mokymo centruose.

Naujoji tvarka įsigalios nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.