Svarbiausi tarybos sprendimai: keičiasi Kruonio gimnazijos statusas, brangs vanduo, bus asfaltuojamos gatvės

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba kovo mėnesio pasėdyje priėmė svarbius sprendimus. Tarp šių sprendimų atskirai verta paminėti nemokamą transportą ukrainiečiams, pakeistą Kruonio gimnazijos statusą, naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas bei sprendimą išasfaltuoti dvidešimt gatvių Kaišiadorių krašte.

„Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba priėmė istorinį sprendimą dėl dvidešimties gatvių, kurios bus išasfaltuotos per trejus metus, pasinaudojant viešosios ir privačiosios partnerystės teikiamomis galimybėmis. Taip pat svarbus žingsnis yra pirmą kartą tvirtinamas trejų metų prioritetinis kelių remonto sąrašas, kuriuo remiantis bus vykdomi remonto darbai 2022–2024 m. Deja, Savivaldybės tarybai teko priimti ir nelengvą sprendimą bei pakeisti Kruonio mokyklos statusą iš gimnazijos į pagrindinę mokyklą bei patvirtinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos nustatytus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įkainius“, – sako Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Bendradarbiaujant su privačiu sektoriumi, bus išasfaltuota dvidešimt gatvių

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą pasinaudoti Viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP arba PPP) galimybe. Pagal šį modelį per trejus metus būtų išasfaltuota dvidešimt gatvių Rumšiškių, Žiežmarių miesto ir apylinkės, Pravieniškių bei Kaišiadorių miesto seniūnijose. Su konkursą laimėjusiu investuotoju už suremontuotas gatves bus atsiskaitoma kasmet iš kelių remontui gaunamų lėšų. Sutarties terminas ne ilgesnis nei 15 metų. Priimtas sprendimas leis pagreitinti darbų pradžią, kurios dėl riboto Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto būtų tekę laukti gerokai ilgiau. Be to, tikėtina, kad remonto darbų kainos bėgant laikui būtų dar labiau išaugusios, kaip tai jau yra nutikę praeityje.

Keičiasi Kruonio gimnazijos statusas

Dėl pernelyg mažo mokinių skaičiaus 11-oje ir 12-oje Kruonio gimnazijos klasėse buvo priimtas sprendimas nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. gimnaziją pakeisti į pagrindinę mokyklą. Jau 2021 m. rugsėjo 1 d. Kruonio gimnazijoje nebuvo komplektuojama 11 klasė, kurioje planavo mokytis tik 10 mokinių, kai pagal šalyje galiojančius teisės aktus formuoti klasę galima tik esant 12 mokinių. Be to, nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. 11 klasę bus galima formuoti esant 21 mokiniui, o nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. – esant 31 mokiniui. Ateityje dar labiau griežtėsiantys reikalavimai klasių formavimui ir mokinių skaičiaus dinamika Kruonio gimnazijoje Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai nepaliko kitos išeities kaip tik keisti ugdymo įstaigos statusą iš gimnazijos į pagrindinę mokyklą. Moksleiviams, norintiems mokytis 11-oje ir 12-oje klasėse bus siūloma rinktis Kaišiadorių  Algirdo  Brazausko gimnaziją. Be to, jeigu mokinių skaičius Kruonio pagrindinėje mokykloje pradėtų augti, būtų svarstoma galimybė sugrąžinti ugdymo įstaigai gimnazijos statusą.

Patvirtintas 2022–2024 m. remontuojamų kelių ir gatvių sąrašas

Pirmą kartą Kaišiadorių rajono savivaldybėje patvirtintas prioritetinis kelių (gatvių) rekonstrukcijos ar remonto 2022–2024 metų sąrašas. Remiantis šiuo sąrašu, planuojama per trejus metus vykdyti kelių remonto darbus 79-iuose objektuose. Pats sąrašas suteiks daugiau aiškumo, kokia eile ir kaip bus tvarkomi keliai ir gatvės Kaišiadorių rajone. Taip pat verta pažymėti, kad sąrašas ateityje bus peržiūrimas, atsižvelgiant į pakitusias aplinkybes.

Ukrainiečiai Kaišiadorių viešuoju transportu keliaus nemokamai

Siekiant padėti nuo karo bėgantiems ir į Kaišiadorių rajono savivaldybę atvykusiems ukrainiečiams, nuspręsta teikti nemokamas viešojo transporto paslaugas. Ši paramos Ukrainai priemonė plačiai paplitusi Lietuvos savivaldybėse ir yra naudinga ne tik pabėgėliams, bet ir juos priėmusiems Kaišiadorių krašto žmonėms. Nemokamas viešasis transportas ukrainiečiams leis lanksčiau veikti šalies darbo rinkoje, o kartu ir gauti pajamas, reikalingas pragyvenimui. Padidėjusios pabėgėlių pajamos tikėtina leis sumažinti ir juos priėmusių asmenų išlaidas.

Keičiasi vandens kainos

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba turėjo priimti dar vieną nelengvą sprendimą ir patvirtinti UAB „Kaišiadorių vandenys“ paslaugų teikimo įkainius, kuriuos nustatė Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (toliau – VERT). Tuo atveju, jeigu Savivaldybės taryba nebūtų patvirtinusi kainų, jas būtų patvirtinusi pati VERT. Vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, vandens tiekimo kaina didėja nuo 1,77 Eur/miki 2,37 Eur/m3, o vartotojams, perkantiems paslaugas individualiame name, – nuo 1,61 Eur/miki 2,21 Eur/m3. Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, kainos didėja nuo 1,70 Eur/miki 2,30 Eur/m3. Tuo tarpu abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, kainos didėja nuo 1,58 Eur/miki 2,18 Eur/m3. Šiek tiek džiugina tai, kad abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, kainos sumažės nuo 0,13 Eur/m3 iki 0,1 Eur/m3. Naujos kainos vartotojams bus pradėtos taikyti nuo birželio 1 dienos.

Perskaičiuotos bazinės kainos didėjimui didžiausią įtaką turėjo labai ženklus teikiamų geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų sumažėjimas Pravieniškių kaime. Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija, susitvarkiusi savo vidaus vandentiekio tinklus, sanitarinius mazgus, šių paslaugų vartojimą ženkliai sumažino. Taip pat kainos didėjimui įtakos turėjo įvykdytų investicijų nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimas, kitos investicijos į Kaišiadorių miesto ir rajono vandens kokybės gerinimą, nuotekų valymą, kokybiškesnį klientų aptarnavimą bei išaugusios sąnaudos gamyboje – vandens tiekime ir nuotekų valyme, technologinių medžiagų, darbo užmokesčio sąnaudų didėjimas.

Nuo 2021 m. taikant naujai priimtus teisės aktus, didelę įtaką visų Lietuvos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkytojų sąnaudoms turėjo patvirtinti nauji mokesčiai už taršą, mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių, tai yra nuotekų valyklų, pakilo apie 3 kartus. Derinant kainas, buvo atsižvelgta į labai ženkliai visoje Lietuvos Respublikoje išaugusias elektros energijos, kuro, šildymo sąnaudas.