Svarbiausių 2022 m. balandžio mėnesio Tarybos sprendimų apžvalga

Balandžio 28 d. vykęs Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos posėdis pasižymėjo dideliu dėmesiu mero Vytenio Tomkaus, administracijos direktorės ir savivaldybės įstaigų veiklų ataskaitoms. Didelis dėmesys Kaišiadorių rajono bendrųjų funkcijų tarnybos nuostatų patvirtinimui bei paramai nuo karo bėgantiems Ukrainos žmonėms.

Pritarta mero ir administracijos direktorės ataskaitoms

Posėdžio pradžioje itin didelį dėmesį savivaldybės taryba skyrė Kaišiadorių mero Vytenio Tomkaus ir savivaldybės administracijos direktorės Vaidos Babeckienės ataskaitoms. Pristatymų metu ne tik pasidžiaugta Kaišiadorių krašto proveržių, rekordiniu besisteigiančių įmonių skaičiumi, gerėjančia krašto infrastruktūrą, bet ir nepabijota garsiai kalbėti apie nesėkmes. Tarp kurių neįvykęs naujo Kaišiadorių muziejaus pastato statybos konkursas.

„2021 m. Kaišiadorių kraštui buvo sėkmingi svarbių infrastruktūros projektų užbaigimo metai. Praėjusiais metais užbaigti tokie svarbūs ir ne vienus metus vykę projektai, kaip Kaišiadorių miesto stadiono rekonstrukcija, buvusio kino teatro pastato konversija ir jaunimo centro „Mazgas“ įkūrimas, buvusios Žiežmarių sinagogos pastato tvarkyba bei pritaikymas šiuolaikiniams poreikiams, Nakvynės ir savarankiško gyvenimo namų rekonstrukcija ir kiti. Svarbūs gatvių, šaligatvių atnaujinimo, gatvių apšvietimo, sporto aikštyno įrengimo darbai atlikti ir Rumšiškių, Žiežmarių bei kitose seniūnijose. Be to, mums ne tik pavyko pritraukti ir suderinti sutartį su UAB „Komfovent“, kuri kurs gerai apmokamas darbo vietas mūsų krašte, bet ir stebėti gyventojų skaičiaus augimą. Praėjusių metų pradžioje Kaišiadorių krašte gyveno 29 191 gyventojas, o 2022 m. jau 29 404 gyventojai. Tai geriausias mūsų darbo ir Kaišiadorių krašto potencialo įvertinimas“, – teigia Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Pritarta ugdymo įstaigų ataskaitoms, sukurtos stebėtojų tarybos

Be savivaldybės vadovų, posėdyje buvo pristatytos ir Kaišiadorių rajono savivaldybei pavaldžių ugdymo įstaigų veiklos ataskaitos. Taip pat balsuota dėl sveikatos apsaugos paslaugas teikiančių savivaldybės įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo.

Patvirtinti Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos nuostatai

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba nusprendė reorganizuoti Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centrą. Šis sprendimas buvo reikalingas, nes centrui teko užsiimti ir tokioms įstaigoms nebūdingomis veiklomis, pavyzdžiui, centralizuotos buhalterijos tvarkymo veikla. Todėl buvo patvirtinti Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos nuostatai. Remiantis šiais nuostatais bus kuriama institucija, atsakinga už buhalterijos, IT klausimus. Kadangi dauguma specialistų jau šiandien dirba, reformos kaštus iš esmės sudarys įstaigos vadovo darbo užmokesčiui reikalingos lėšos. Pats vadovas bus atrinktas konkurso keliu.

100 eurų dydžio parama ukrainiečiams

Kaišiadorių rajono savivaldybė ir toliau aktyviai remia iš Ukrainos į mūsų kraštą atvykusius karo pabėgėlius. Taryba svarstė ir nusprendė skirti pabėgėliams iš Ukrainos 100 eurų dydžio paramą su sąlyga, kad tokios paramos asmeniui nebuvo skyrusi kita savivaldybė. Ši sąlyga reikalinga todėl, kad ukrainiečiai natūraliai migruoja šalies viduje. Pagal savivaldybės finansines galimybes, ateityje ši parama gali būti didinama. Šiuo metu į Kaišiadorių rajono savivaldybę yra atvykę apie 240 pabėgėlių iš Ukrainos. Šis skaičius yra nuolat kintantis.

Sumažinta negyvenamųjų patalpų J. Misiūno a. 2A nuomos kaina

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba nusprendė sumažinti negyvenamųjų patalpų nuomos J. Misiūno a. 2A kainą. Ankstesnė patalpų nuomos kaina buvo 5 Eur už 1 kv. m per mėnesį. Tačiau per paskelbtą viešųjų pirkimų konkursą neatsirado norinčių nuomotis minėtas patalpas. Todėl savivaldybės taryba nutarė grąžinti nuomos kainos dydį iki pradinio, Turto valdymo skyriaus pagal metodikas apskaičiuoto ir pagrįsto dydžio – 2,43 Eur už 1 kv. m per mėnesį.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.