Tarptautinės stažuotės – galimybės tobulėti

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyrius, siekdamas rengti kvalifikuotus specialistus darbo rinkai, plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą bei gerinti mokyklos įvaizdį ir konkurencingumą, aktyviai dalyvauja Erasmus+ programoje, kurią Lietuvoje administruoja ir finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas, remiamas Europos Komisijos.

2022-2023 mokslo metais Vilniaus komunalinių paslaugų mokykloje įgyvendinant Erasmus+ programos mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000054502, įvairių profesijų besimokantys mokyklos moksleiviai bei absolventai, tame tarpe ir iš Kaišiadorių skyriaus, turėjo galimybes atlikti tarptautinės praktikos stažuotes Italijoje, Maltoje, Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje. Stažuočių metu projekto dalyviai tobulino profesinius įgūdžius realiose darbo vietose užsienio įmonėse, siekdami įgyti konkurencingumo globalioje darbo rinkoje. Profesijos moksleiviai gavo daug praktinių žinių ir įgūdžių pagal savo profesijas, susipažino su kitų šalių kultūra, patobulino užsienio kabos įgūdžius. Stažuočių atlikimas realiose darbo vietose ir gyvenimas užsienyje ugdė moksleivių pasitikėjimą savimi, savarankiškumą, iniciatyvumą, jie įgijo tolerantiškumo, tarpkultūrinio sąmoningumo ir supratingumo.

Siekiant tobulinti profesinio mokymo procesą bei skatinti mokytojų tobulėjimą remiantis užsienio šalių patirtimi, Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyrius profesinio mokymo specialistai, dalyvaudami darbo stebėjimo stažuotėse pagal minėtą Erasmus+ programos mobilumo projektą, kėlė savo kvalifikaciją Čekijoje ir Portugalijoje. Mokytojai susipažino su profesinio mokymo proceso organizavimu užsienio šalyse, gilinosi į specifinius ugdymo proceso aspektus, iššūkius bei jų sprendimo metodus užsienyje, kuriuos siekiama pritaikyti savo mokykloje.

Profesijos moksleivių, absolventų ir profesinio mokymo specialistų Erasmus+ mobilumo stažuočių metu įgyti įgūdžiai ir kvalifikacijos buvo pripažintos išduodant Europass mobilumo dokumentus.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Projektų vadovė
Dalia Mockeliūnienė