Tarptautinės stažuotės Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyriuje

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos (VKPM) Kaišiadorių skyriuje įvairių profesijų besimokantys moksleiviai ne tik įgyja teorinių žinių, bet ir naudojasi galimybėmis įgyti praktinių žinių realiose darbo vietose atlikdami praktikas įvairiose ES šalyse. Šią galimybę jiems suteikia Erasmus+ programa, kurią Lietuvoje administruoja ir finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas, remiamas Europos Komisijos.

2022/2023 mokslo metais VKPM Kaišiadorių skyriuje įvairių specialybių besimokantys moksleiviai ir absolventai, pagal mokyklos administruojamą Erasmus + projektą 2022-1-LT01-KA121-VET-000054502 atliko praktikas Maltoje, Italijoje, Ispanijoje. Stažuočių metu realiose darbinėse situacijose profesijos besimokantys moksleiviai pagilino profesines kompetencijas ir įgūdžius, stažuodamiesi užsienio įmonėse patobulino užsienio kalbos žinias ir įgūdžius, bendravimo kitatautėje aplinkoje gebėjimus.

Siekiant tobulinti profesinio mokymo procesą remiantis užsienio šalių patirtimi VKPM Kaišiadorių skyriaus profesijos mokytojai taip pat dalyvavo stažuotėse užsienyje, kurių metu įgijo naujų kompetencijų ir žinių. Savo kvalifikaciją VKPM Kaišiadorių skyriaus profesijos mokytojai kėlė stažuotėse Čekijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Turkijoje. Lankydamiesi užsienio profesinėse mokyklose bei mokymo centruose, profesijos mokytojai stebėjo teorijos ir praktikos užsiėmimus, su užsienio kolegomis analizavo stebėtas situacijas ir darbo metodus, pagilino savo profesines žinias.

Profesijos moksleivių, absolventų ir mokytojų įgyti įgūdžiai bei patobulintos profesinės kvalifikacijos buvo pripažintos kiekvienam išduodant Europass mobilumo dokumentus.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Projektų vadovė Dalia Mockeliūnienė