Tauriais žodžiais išlydėtas monsinjoras Vytautas Kazys Sudavičius

2021 m. sausio 21 d. 12 val. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje aukotos šventosios mišios už sausio 19 d. amžinybėn iškeliavusio monsinjoro Vytauto Kazio Sudavičiaus sielą. Nors pasaulinė COVID-19 pandemija tapo kliūtimi fiziškai dalyvauti mišiose, tačiau neretas tikintysis bei šalies šviesuolis mintimis, malda ar tauriais žodžiais į Viešpaties karalystę palydėjo Kaišiadorių krašto šviesuolį monsinjorą Vytautą Kazį Sudavičių. Dalinamės mintimis apie šį iškilų žmogų.

Taurios kardinolo Sigito Tamkevičiaus mintys

Jo Eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius savo šiltus žodžius apie velionį išsakė socialiniame tinkle Facebook:
„Monsinjoras Vytautas Kazys Sudavičius buvo ir maldos žmogus. Gyvenimo, tikėjimo pavyzdžiu pažadino ne vieną pašaukimą Kristaus vynuogynui, pasitarnaudavo seserims vienuolėms kaip konfesarijus. Pats planavo pasirinkti vienuoliško gyvenimo kelią.“

Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupas

Kartu su Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku šventąsias mišias, pagerbdami velionį, aukojo vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir velionio Vytauto Kazio Sudavičiaus įpėdiniu Kaišiadoryse tapęs dabartinis parapijos administratorius monsinjoras Rimvydas Jurkevičius. Velionį maldoje palydėjo ir visi Kaišiadorių vyskupijos kunigai.
„Į gerojo Tėvo namus, gailestingojo Tėvo namus šiandien palydime monsinjorą Vytautą Kazį Sudavičių. Jo gyvenimo kelias yra Dievo duotas kelias – ir tos malonės, ir tie vargai, kurie buvo skirti jam. Tai visas jo gyvenimas, kuris buvo skirtas Viešpačiui“,– aukodamas mišias kalbėjo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

Vytenis Tomkus: monsinjoras Sudavičius – žmogiškumo pavyzdys

Savo mintimis apie velionį pasidalino ir Kaišiadorių rajono meras Vytenis Tomkus. Pasak jo, Vytautas Kazys Sudavičius buvo tikro žmogiškumo pavyzdys.
„Monsinjoras Vytautas Kazys Sudavičius buvo iškilus Dievo ir Lietuvos tarnas, savo darbu ir pavyzdžiu skleidęs meilės Dievui ir šalia esančiam idėjas. Tokiems žmonėms išeinant, jų darbai lieka su mumis ir tampa įkvėpimu būti kilnesniais ir šviesesniais gyvenimo kelionės bendrakeleiviais. Džiaugiuosi, kad teko pažinti šviesios atminties monsinjorą, mano prisiminimai apie jį patys geriausi“,– teigia Kaišiadorių rajono meras Vytenis Tomkus.

Vytautas Kazys Sudavičius – neeilinių nuopelnų žmogus

Baigęs Kauno kunigų seminariją, 1974 m. balandžio 9-ąją buvo įšventintas į kunigus. Tapęs kunigu, paskirtas į Kaišiadorių vyskupiją vikaro pareigoms, kiek vėliau kunigavo Kruonio parapijoje, taip pat aptarnavo Palomenės parapiją. Galiausiai ėjo Kaišiadorių klebono pareigas, rūpinosi tikinčiųjų sielovada bei Katedros grožiu.

Vytauto Kazio Sudavičiaus asmenybė siejama su daugeliu iškilių darbų. Pavyzdžiui, už Pivašiūnų bažnyčios Dievo motinos vainikavimą Apaštalų Sostas 1998 m. jam suteikė monsinjoro titulą. Šis garbingas titulas teikiamas uoliausiems Bažnyčioms tarnams. Už pasiekimus žmogiškumo ugdymo srityje monsinjoras Vytautas Kazys Sudavičius buvo gerbiamas ir pasauliečių. Tą liudija Vilniaus apskrities administracijos skirtas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino apdovanojimas, Trakų rajono savivaldybės – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto bei kiti apdovanojimai.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.