Teikiamas svarstyti sprendimo projektas, kuriuo siūloma naikinti sargų pareigybes

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai teikiamas svarstyti sprendimo projektas, kuriuo siūloma naikinti sargų pareigybes švietimo įstaigose. Kasmet Kaišiadorių rajono savivaldybė didžiąją dalį biudžeto lėšų skirdavo švietimui, tačiau mažėjant mokinių  skaičiui, kasmet didėja lėšos, reikalingos 1 vaikui išlaikyti mokykloje.

2006 m. vienam vaikui išlaikyti iš savivaldybės biudžeto buvo skiriama 2275,43 Lt, o 2015 m. – 1302,74 Eur (4498,11 Lt). Siekiant subalansuoti 2016 m. savivaldybės biudžetą, tačiau nemažinant lėšų, skiriamų mokinių  ugdymui, siūloma Savivaldybės tarybai priimti sprendimą panaikinti mokyklose esančias sargų pareigybes. Šiuo metu švietimo įstaigose yra 44,5 sargo pareigybės, kurias panaikinus nuo 2016 m. kovo 1 d. iki gruodžio 31 d. (už dešimt mėnesių) būtų sutaupyta apie 200 tūkst. Eur.

Panaikinus sargų pareigybes, švietimo įstaigose būtina įrengti pastatų apsaugos signalizaciją. Preliminariais skaičiavimais, pastatų apsaugos signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemų įrengimas kainuotų apie 180 tūkst. Eur, mėnesio objektų ir signalizacijos techninė priežiūra per metus kainuotų apie 15 tūkst. Eur, mokyklų pastatų ir įrangos draudimas per metus kainuotų apie 15 tūkst. Eur. Atsižvelgiant į  ilgalaikę perspektyvą, panaikinus  sargų pareigybes,  sumažėtų  iš savivaldybės  biudžeto  skiriamų išlaidų  dalis, skirta mokyklų ūkio reikmėms.

Visas sutaupytas savivaldybės biudžeto lėšas, dabar skiriamas švietimo įstaigose esantiems sargų etatams išlaikyti, planuojama skirti investiciniams projektams Savivaldybėje įgyvendinti, tarp jų švietimo ugdymo įstaigoms. Šiuo metu rengiami: A. Brazausko gimnazijos investicinis ir energetinis auditai, Žiežmarių gimnazijos investicinis ir energetinis auditas.

2014-2020 metų ES fondų lėšomis dalyvausime trijose priemonėse: „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“,  „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ ir „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“. Prie šių projektų reikės prisidėti nuo 7,5 proc. iki 15 proc. Tikimės gauti apie 1 mln. Eur. ES paramos, vadinasi, prisidėti reikės nuo 75 tūkst. Eur iki 150 tūkst. Eur.

Remiantis Lietuvos Respublikos 2016 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu, savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma negali būti didesnė 1,5 procento biudžeto pajamų. Savivaldybės biudžetas turės būti planuojamas, tvirtinamas ir vykdomas taip, kad būtų subalansuotas. Savivaldybės biudžetas 2016 metais turės būti nedeficitinis, net ir įskaičiavus į biudžetą Savivaldybės imamas ilgalaikes paskolas investicijų (tarp jų ir ES remiamiems) projektams įgyvendinti. Savivaldybės administracija 2014-2020 m. laikotarpiu planuoja teikti paraiškas pagal 22 priemones ir gauti apie 13,5 mln. Eur lėšų. Savivaldybei  prie  šių  projektų reikėtų prisidėti daugiau negu 3,5 mln. Eur.

Kaišiadorių r. savivaldybės informacija

Naujienos iš interneto