Tyrimas atskleidė, jog Kauno apylinkės teisme asmenų aptarnavimo kokybė – aukšta

Kauno apylinkės teisme atlikus asmenų aptarnavimo kokybės vertinimą, paaiškėjo, jog teisme asmenų aptarnavimo kokybė yra aukšta.

Kauno apylinkės teisme daug dėmesio skiriama ne tik teisėjų veiklai, teisėjų darbo krūvio tolygiam paskirstymui, kitų teismo tarnautojų ir darbuotojų darbo sąlygų gerinimui ir motyvacinei aplinkai stiprinti, korupcijos prevencijai, bet ir asmenų aptarnavimo kokybei. Užtikrinant tai, Kauno apylinkės teismo pirmininko įsakymu yra patvirtintos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Kauno apylinkės teisme taisyklės, kuriose, be kita ko, numatytas asmenų aptarnavimas taikant „vieno langelio principą“, asmenų priėmimo ir aptarnavimo bei  asmenų aptarnavimo žodžiu elektorinėmis ryšio priemonėmis tvarka visuose teismo rūmuose.

Taip pat, siekiant užtikrinti vienodą ir kokybišką asmenų, besikreipiančių į teismą, aptarnavimą visuose teismo rūmuose, kurį sudaro teismų darbuotojų bendravimo su asmenimis principai, elgesio taisyklių ir normų rinkinys bei aptarnavimo kokybės teismuose kontrolės ir stebėsenos (monitoringo) vertinimo tvarka, Kauno apylinkės teismo pirmininko įsakymu yra įgyvendintas Asmenų aptarnavimo teismuose standartas.

Svarbu priminti, kad visi Kauno apylinkės teisme dirbantys asmenys vadovaujasi Asmenų aptarnavimo teismuose standartu, bendraujant su kiekvienu besikreipiančiu į teismą asmeniu.

Taip pat pažymėtina, jog teisme periodiškai vykdoma asmenų aptarnavimo kokybės kontrolė ir stebėsena (monitoringas). Kad būtų užtikrinta kuo geresnė asmenų aptarnavimo Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose, Kaišiadorių rūmuose, Kėdainių rūmuose ir Jonavos rūmuose kokybė, nuolat ir atskirai  kas mėnesį organizuojama anoniminė asmenų apklausa, siekiant įvertinti ir gerinti Kauno apylinkės teisme vykdomą asmenų aptarnavimą.

Kauno apylinkės teismo internetiniame tinklapyje www.kauno.teismai.lt asmenims 2020 metais yra pateiktos anoniminės asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketos, iš kurių siekta sužinoti, pirmiausia, kuriuos teismo rūmus asmuo vertina, taip pat, apie Kauno apylinkės teismo aplinkos tvarkingumą, raštinės dokumentų priėmimo/išdavimo darbuotojų aprangą ir bendravimo kultūrą, darbuotojų suteikiamos informacijos aiškumą ir bendravimo kultūrą,  bendrą klientų aptarnavimo lygį teisme bei apie teismo interneto svetainėje (www.kauno.teismai.lt) patalpintos informacijos patogų suradimą,  pakankamumą, aktualumą.

Įvertinus Kauno apylinkės teismo lankytojų 2020 metais užpildytų anketų rezultatus, darytina išvada, jog didžioji dalis atsakymus pateikusių asmenų vertino Kauno rūmus (86,36 proc.), taip pat Kaišiadorių rūmus (9,09 proc.) ir Kėdainių rūmus (4,55 proc.). Visi respondentai sutiko, jog Kauno apylinkės teismo aptarnavimo aplinka yra švari ir tvarkinga (100 proc.), raštinės dokumentų priėmimo/išdavimo darbuotojai buvo kultūringi (86,36 proc.), darbuotojai (neskaitant teisėjų), su kuriais bendravo teisme, buvo dėmesingi ir pagarbūs (90,91 proc.), darbuotojas aktyviai gilinosi į asmens situaciją, problemą (86,36 proc.), darbuotojo suteikta informacija buvo išsami, suprantama ir aiški (90,9 proc.), taip pat, paskambinus teismo darbuotojui telefonu, darbuotojas bendravo kultūringai, informacija buvo suprantama, aiški ir išsami (90,92 proc.), bendras klientų aptarnavimo lygis teisme atitiko asmens lūkesčius (90,91 proc.) bei gerai vertino teismo interneto svetainėje (www.kauno.teismai.lt) patalpintą informaciją, ieškomos informacijos suradimą, pakankamumą, aktualumą (81,82 proc., atkreipiant dėmesį, kad 9,09 proc. ja nesinaudoja).

Būtina pažymėti, jog spalį vykdytos anoniminės apklausos duomenimis, asmenų aptarnavimo kokybė Kauno apylinkės teisme įvertinta 100 proc.

Gauti rezultatai patvirtina, jog 2020 metais asmenys gerai vertino teismo darbuotojų mandagų bendravimą, kokybišką aptarnavimą, kvalifikuotą klausimų sprendimą ir bendras klientų aptarnavimo lygis teisme atitiko asmenų lūkesčius, o asmenų aptarnavimo kokybė nuolat gerėjo.