Ūkio plėtros ir statybos skyriaus vedėjo pareigas pradėjo eiti Darius Jocys

Nuo kovo 6 d., laimėjęs konkursą, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros ir statybos skyriaus vedėjo pareigas pradėjo eiti Darius Jocys.

Naujasis Ūkio plėtros ir statybos skyriaus vedėjas turi didelę darbo statybos bei statybos projektų valdymo srityse patirtį. Kauno technologijos universitete yra įgijęs statybos inžinieriaus bakalauro išsilavinimą bei Vilniaus Gedimino technikos universitete baigęs statybinių medžiagų magistro studijas.

Pagrindinės Ūkio plėtros ir statybos skyriaus užduotys: organizuoti įvairios paskirties statinių, inžinerinės infrastruktūros bei susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto, griovimo, statinių atnaujinimo (modernizavimo) darbus, įgyvendinti investicinius projektus, kontroliuoti šių darbų vykdymą, organizuoti savivaldybės įvairios paskirties statinių projektavimo, statybos, rekonstravimo, kapitalinio ir paprastojo remonto darbų statybos techninę priežiūrą, vykdyti valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą, organizuoti savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą ir tiesimą, organizuoti savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių saugaus eismo priemonių įdiegimą, vykdyti Savivaldybei įstatymais priskirtą geodezinės ir kartografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą.