Už advokato paslaugas, kai asmuo išteisinamas, bus apmokama iš valstybės lėšų

Šiandien Seime  priimtos Teisingumo ministerijos parengtos Baudžiamojo proceso ir Administracinių nusižengimų kodeksų pataisos, kuriomis įgyvendinamas Konstitucinio Teismo nutarimas, numatant, jog asmeniui, dėl kurio priimtas išteisinamasis nuosprendis, advokato arba advokato padėjėjo paslaugos bus apmokėtos valstybės lėšomis.

Tuo atveju, kai asmuo išteisinamas, jo patirtos išlaidos advokato arba advokato padėjėjo paslaugoms apmokėti bus atlyginamos iš valstybės lėšų teisės aktų nustatyta tvarka. Įvertinus bylos aplinkybes, bus atlyginamos tik būtinos ir pagrįstos išlaidos. Tai apibrėžta priimtuose Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimuose.

Priimtos pataisos taip pat numato, kad asmens patirtos išlaidos advokato ar jo padėjėjo paslaugoms apmokėti bus atlyginamos iš valstybės, savivaldybės ar iš valstybės ar savivaldybės biudžeto neišlaikomo subjekto lėšų susiklosčius situacijai, kai administracinio nusižengimo teisena nutraukta, nes padaryta veika neturi administracinio nusižengimo požymių. Šie pakeitimai numatyti Administracinių nusižengimų kodekse.

Konstitucinis Teismas iki šiol galiojusį Baudžiamojo proceso kodekso 106 straipsnį, pagal kurį asmeniui, dėl kurio priimtas išteisinamasis nuosprendis, neatlyginamos išlaidos advokato paslaugoms apmokėti, buvo pripažinęs prieštaraujančiu Konstitucijai. Siekdama užtikrinti geresnę išteisintų asmenų padėtį, dar iki reikalingų Baudžiamojo proceso ir Administracinių nusižengimų kodeksų pataisų priėmimo Teisingumo ministerija savo iniciatyva buvo nustačiusi laikinąją tvarką ir pateikusi rekomendacijas dėl tokių išlaidų atlyginimo. Pagal jas, teismo sprendimą dėl advokato išlaidų atlyginimo turėjo įvykdyti valstybės ar savivaldybės institucija, įstaiga, kitas subjektas, kurio sprendimas dėl baudžiamojo kaltinimo ar administracinės teisenos buvo panaikintas ar nutrauktas.

Šie Teisingumo ministerijos parengti pakeitimai įsigalios nuo šių metų gegužės 1 d.