Už atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus bus baudžiama be įspėjimo

Seimas priėmė Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimus, kuriuo siekiama griežčiau bausti už savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus.

„Prasižengus pirmąjį kartą, esant tam tikroms aplinkybėms, gali būti skiriama pusė minimalios baudos, o įspėjimas, kaip sankcija, nemotyvuoja pradėti proceso, tokiu būdu dažnai nesiimant veiksmų, kad teisės norma efektyviai funkcionuotų praktikoje. Svarbu suprasti, kad tyrimo atlikimas ir teisės normos taikymo procesas reikalauja administracinių resursų, todėl įspėjimas, kaip sankcija, net iš dalies nekompensuoja valstybės naudojamų administracinių kaštų“, − dokumento aiškinamajame rašte pataisos reikalingumą argumentuoja jos iniciatorius, Seimo narys Audrius Petrošius.

Priimta pataisa nutarta panaikinti už atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimą numatytą įspėjimą, kaip sankciją. Už pažeidimą iškart grės bauda nuo 30 iki 140 eurų. Tokiu būdu siekiama skatinti atsakingas institucijas efektyviai taikyti šią nuostatą praktikoje, pradedant ir atliekant su šios normos pažeidimu susijusius tyrimus.

Už šį teisės akto pakeitimą balsavo 101 Seimo narys, prieš – 4, susilaikė 6 parlamentarai.