Vaikų ir suaugusiųjų meninės kūrybos konkursas „Laimės paukštė“

Jūsų Laimės Paukštė… Kokia ji? Tai gulbė, gandras, pelėda, sniegena, kregždutė? Tai paukštė-gėlė, paukštė-ramybės namai, paukštė-vėjas, paukštė-iššūkis? Tai Paukštė – Jūsų mieliausioji draugė su kavos puodeliu? Tai Paukštė – Jūsų Močiutė, žvelgianti iš dangaus? Tai Paukštė – laisvės, taikos, meilės simbolis? Tai paprastas mielas vieversėlis ar nepaprasta, fantastiška, nematyta, neregėta būtybė su sparnais?

Pieškite ją. Tapykite ją. Liekite ją akvarele. Išbraižykite plunksnele. Suklijuokite iš spalvotų popieriaus gabaliukų. Pavaizduokite ją popieriuje ar ant drobės IR LEISKITE PASIGROŽĖTI MUMS VISIEMS BIRŽELIO 4 D. PAUKŠČIŲ FESTIVALYJE! Jums būtų įdomu sudalyvauti? Norite sužinoti apie tai daugiau? Skaitykite šiuos Nuostatus.

Ir nesakykite savo vaikams, giminaičiams, draugams, kaimynams, pažįstamiems, kad jie negali dalyvauti, nes nemoka piešti. Tai netiesa!

VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ MENINĖS KŪRYBOS KONKURSO „LAIMĖS PAUKŠTĖ“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaikų ir suaugusiųjų meninės kūrybos konkurso „Laimės paukštė“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Konkurso tikslą, organizatorius, dalyvius, reikalavimus darbams, organizavimą, darbų vertinimą, laureatų ir dalyvių apdovanojimą.

2. Konkurso tikslas – skatinti vaikų ir suaugusiųjų kūrybiškumą, meilę gamtai, tobulinti bendrakultūrines kompetencijas.

3. Konkursą organizuoja Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras.

4. Konkurso dalyviai – Lietuvos vaikai ir suaugusieji. Dalyvių amžiaus grupės: I grupė (iki 10 metų amžiaus), II grupė (nuo 11 iki 18 metų amžiaus); III grupė (nuo 19 m. ir vyresni).

II. REIKALAVIMAI KONKURSO DARBAMS

5. Konkursui gali būti teikiami tik plokštuminiai darbai.

6. Atlikimo technika laisva, formatas – ne mažesnis negu A4.

7. Kūriniai turi būti estetiški, išbaigti, originalūs; kitų autorių meno kūrinius kopijuoti, kitų asmenų sukurtus darbus kaip savo pateikti draudžiama.

8. Tiksli darbo metrika privaloma. Būtina eilės tvarka spausdintinėmis raidėmis nurodyti duomenis: autoriaus vardą, pavardę, amžių, ugdymo įstaigą (jei lanko), darbovietę (jei dirba); kūrinio pavadinimą, atlikimo techniką, darbo vadovą (jei toks buvo), kontaktinį telefoną, el. pašto adresą.

9. Kūriniuose turi būti vaizduojami paukščiai (vaizdavimo būdas, žanras, kompozicija, meninės išraiškos priemonės, vaizduojamų objektų skaičius, papildantys elementai pasirenkami laisvai).

10. Grupiniai darbai nepriimami.

11. Vienas autorius gali pateikti vieną darbą.

12. Fotografijos nepriimamos.

13. Darbai, neatitinkantys 5-12 punktuose išvardintus reikalavimus, nebus vertinami.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

14. Informacija apie Konkursą pateikiama Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro interneto svetainėje, spaudoje, siunčiama el. paštu, skelbiama socialiniuose tinkluose.

15. Darbai pateikiami Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centrui (Kęstučio 22, Kaišiadorys) iki 2016 m. gegužės 15 d. 16 val.

16. Konkurso darbų paroda ir laureatų apdovanojimas vyks šventės „Paukščių festivalis“ metu 2016 m. birželio 4 d. Girelės miško estradoje. Laureatai apie tikslų apdovanojimų laiką bus informuoti papildomai darbų metrikose nurodytais kontaktiniais telefonais ir el. paštu.

17. Konkursui pateikti darbai, autoriui sutikus, lieka Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centre. Centras pasilieka teisę kūrinius publikuoti ir reprodukuoti nekomerciniais tikslais savo nuožiūra, juos dauginti ir spausdinti įvairiuose leidiniuose, neišmokėdamas honoraro.

IV. DARBŲ VERTINIMAS

18. Iki aukščiau nurodytos datos pateikti darbai pirmiausia bus įvertinti techniškai – ar kūrinys atitinka temą, ar pateikti visi reikalingi duomenys. Nuostatus atitinkantys darbai bus perduoti vertinimo komisijai.

19. Darbus vertins Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija iš penkių narių.

20. Komisija laureatų atranką vykdys atsižvelgdama į Nuostatų 5-12 punktus. Komisijos darbą organizuoja Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras.

21. Komisijų sprendimai galutiniai ir neskundžiami.

V. LAUREATŲ IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAI

22. Konkurso laureatai (trys iš kiekvienos amžiaus grupės) apdovanojami Konkurso laureato diplomais ir dovanomis.

23. Visiems Konkurso dalyviams skiriami Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro padėkos raštai.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Konkurso organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti šiuos Nuostatus.

25. Dalyvavimas Konkurse reiškia kūrinio autoriaus sutikimą su visomis šiuose Nuostatuose numatytomis sąlygomis. Autorius sutinka, kad jo darbas gali būti publikuojamas nekomerciniais tikslais masinėse informacijos priemonėse, internete, eksponuojamas parodose ar renginiuose be atskiro autoriaus sutikimo ir jokio užmokesčio.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto