Vaikų ugdymo įstaigų mikroklimatas

Vaikai daug laiko praleidžia ugdymo aplinkoje. Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme teigiama, kad sveikatos priežiūros mokykloje paskirtis – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, sukurti tokias sąlygas, kurios atitiktų teisės aktų reikalavimus ir būtų palankios sveikatai.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento Kaišiadorių skyriaus specialistai primena, kad atėjus šaltajam metų laikotarpiui, didelę įtaką vaikų sergamumui turi patalpų mikroklimatas. Patalpose mikroklimatą nulemia trys pagrindiniai oro veiksniai: temperatūra, drėgmė ir judėjimas. Visų jų kompleksinis veikimas formuoja mūsų šiluminę savijautą patalpose.

Siekiant mokyklose užtikrinti mokinių sveikatos saugą, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu yra patvirtintos higienos normos: HN 75:2016, skirta darželiams ir HN 21:2017 – mokykloms, kurios reglamentuoja darželių ir mokyklų patalpų mikroklimato parametrų ribines vertes šaltuoju metų laikotarpiu.

Patalpų oro temperatūros reikalavimai

Darželio patalpų oro temperatūra turėtų svyruoti tarp 18–23 °C, o mokyklos – 18–22 °C. Darželio patalpoje, kurioje miegama, ji galėtų būti 2–3 °C žemesnė, nes vėsus ir grynas oras pagilina miegą, pagerina poilsį, greičiau užmiegama. Patalpose, kur sportuojama, oro temperatūra taip pat turėtų būti bent pora laipsnių žemesnė, darželio – 18–20 °C, o mokyklos – 15–17 °C. Darželio grupės tualete-prausykloje – 19–23 °C, o mokyklų persirengimo kambariuose, dušuose ne žemesnė kaip 20 °C. Temperatūra šaltuoju metų laiku turi atitikti dydžius, nurodytus minėtose higienos normose.

Patalpų oro drėgmė ir rizika peršalti

Šiluminei savijautai didelę reikšmę turi oro drėgmė, kuri darželio ir mokyklos patalpose turėtų būti tarp 35–60 proc. santykinės drėgmės. Jeigu oro drėgmė didesnė, tai padidėja rizika sušalti, esant vėsiam patalpos orui arba perkaisti karštoje aplinkoje. Be to, didesnė oro drėgmė sudaro palankias sąlygas įvairiems mikroorganizmams gyvuoti.

Patalpų oro judėjimo greitis bei vėdinimas

Oro judėjimas yra būtinas patalpose, nes priešingu atveju blogėja darbingumas ir didėja nuovargis. Oro judėjimo greitis šaltuoju metų laikotarpiu darželio ir mokyklos patalpose turi būti ne didesnis kaip 0,15 m/s. Patalpų vėdinimas padeda pašalinti įvairius teršalus, dulkes ir mikroorganizmus.

Primename, kad visas ugdymo įstaigų patalpas būtina kiekvieną dieną vėdinti. Taupant patalpose šilumą geriau vėdinti intensyviai, bet trumpai. Jei patalpų temperatūra žema, padidėjusi drėgmė, patalpos nevėdinamos ore padidėja mikroorganizmų kiekis, o tai puiki terpė infekcinėms kvėpavimo takų ligoms plisti.

Ugdymo įstaigos kolektyvas turi parengti mokiniui skirtą darbo vietą taip, kad joje mokinys jaustųsi patogiai, saugiai ir sveikai, nes sveikatą veikiančių veiksnių yra labai daug, tokių kaip fizinė aplinka, mokymosi krūviai, maitinimas, apšvietimas ir daugelis kitų su kuriais susipažinti praverstų ir mokinių tėveliams.