VTEK: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narė D. Nasevičienė pateko į interesų konfliktą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narė Daiva Nasevičienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tiriant nustatyta, jog 2018 m. spalį D. Nasevičienė dalyvavo, pasisakė ir balsavo savivaldybės tarybos posėdyje, kai buvo svarstomas sprendimo projektas, susijęs su Paparčių dominikonų vienuolyno statinių tvarkyba. Šį projektą inicijavo D. Nasevičienei artimo asmens vadovaujama kaimų bendruomenė „Viltija“. Projektu siekiama sutvarkyti saugomus paveldo statinius, sukuriant pažintines kultūrines erdves gyventojams bei lankytojams. Minėtuoju sprendimu savivaldybės taryba pritarė „Viltijos“ teiktam projektui ir pavedė šiai bendruomenei atlikti užsakovo funkcijas. VTEK neturi duomenų, kad D.Nasevičienė šiuo atveju būtų nusišalinusi.

Artimo asmens pareigos asociacijoje yra suvokiamos kaip privataus intereso buvimas, o D.Nasevičienė, VTEK vertinimu, žinojo, kad savo veiksmais „Viltijai“ sukurs tiesiogines teises bei pareigas. Viešųjų interesų viršenybei užtikrinti valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys privalo teisinėmis priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad visuomenei nė nekiltų abejonių dėl tokio konflikto egzistavimo.

Nusišalinimo tvarką nustato Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. Šiuo teisės aktu siekiama užtikrinti, kad, priimant sprendimus, pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams bei įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą. Šio įstatymo priežiūrą vykdo VTEK.

VTEK inf.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto