VTEK pripažino Česlovą Nevierą pažeidusį viešuosius ir privačius interesus

„Kaišiadorių rajono savivaldybės mero ir tarybos patarėjas bei Etikos komisijos narys Č. Neviera pateko į interesų konfliktą, dėl dalies aplinkybių pažeidimas nenustatytas“ – rašoma 2021 m. liepos 14 dieną vykusiame VTEK posėdyje.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos ir mero patarėjas bei Etikos komisijos narys Česlovas Neviera pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir 11 straipsnio 1 bei 2 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad pernai gruodį Č. Neviera dalyvavo savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdžiuose svarstant prašymą tirti savo tiesioginio vadovo – mero – elgesio atitiktį Valstybės politikų elgesio kodeksui ir priimant atitinkamus sprendimus. Šioje situacijoje, VTEK vertinimu, Č. Nevierai kilo akivaizdus interesų konfliktas. Siekdamas jo išvengti ir užtikrinti savo veiksmų nešališkumą bei objektyvumą, jis privalėjo nusišalinti ir jokia forma nedalyvauti tolesnėse su jo vadovo elgesiu susijusiose procedūrose.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pasisakęs, kad pavaldinio sprendimams tiesioginio vadovo atžvilgiu įtaką gali daryti šio vadovo priimami sprendimai paties pavaldinio atžvilgiu – visa tai gali lemti interesų konfliktą.

Atsižvelgusi į tai, VTEK siūlo merui imtis teisinių, organizacinių ir kitų prevencinių priemonių, kad savivaldybės tarybos ir jo sekretoriato darbuotojai, kuriems taikomas VPIDĮ, tinkamai laikytųsi šio teisės akto reikalavimų.

VTEK taip pat nusprendė, kad Č. Neviera nepažeidė VPIDĮ nuostatų, kai svarstant ir sprendžiant dėl savo tiesioginio vadovo elgesio dalyvavo Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdyje šių metų balandį. Nuo šio klausimo patarėjas pareiškė nusišalinimą ir pastarasis nebuvo priimtas.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

Naujienos iš interneto