VTEK svarstys Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žaslių seniūno M. Nasevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) gegužės 29 dienos posėdyje vertins, ar Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žaslių seniūnas Mindaugas Nasevičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas nepritarus Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atlikto tyrimo išvadai. VTEK tyrė aplinkybes, kai M. Nasevičius, laikinai eidamas savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, savivaldybės tarybos posėdžiui galbūt teikė svarstyti sprendimo projektą, susijusį su Paparčių dominikonų vienuolyno statinių tvarkyba. Projekto iniciatorė – kaimų bendruomenė „Viltija“, kuriai pirmininkauja M. Nasevičiui artimas asmuo.

VTEK inf.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto